Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Slávka Hauznerová

 – Naplánovat trasu
Nabídka poradenských služeb pro rozvoj …
602 264 842

Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek

 – Naplánovat trasu
Provozujeme informační a vzdělávací centrum. Podporujeme rozvoj občanské …
732 883 480

Consulte

 – Naplánovat trasu
Podporujeme všestranný rozvoj vzdělanosti a informovanosti v regionálním i v celorepublikovém rozsahu. Zaměřuje se na rozvíjení vzájemné komunikace, kooperace a spolupráce všech subjektů v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality, ochrany lidských práv a svobod, zvířat a životního …
774 414 426

Dianetické centrum Plzeň, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz dianetického …
774 320 664

Sdružení občanů Exodus

Nabízíme pomoc zdravotně postiženým a provozujeme chráněnou dílnu. Zajišťujeme organizaci rekvalifikačních kurzů a sociálně-rehabilitačních pobytů. Pořádáme svatby, semináře, rodinné pobyty. Dále výrábíme na zakázku keramické a tkalcovské …

Rodinné centrum Nižbor, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťování volnočasových aktivit v obci a vylepšování prostředí pro rodiče a děti. Pořádáme drakiády, masopusty, otevírání studánek či vítání jara. Pro rodiče zajišťujeme sportovní aktivity či kurzy například počítačů, malování či …
775 230 823

Občanské sdružení Prácheň - Centrum podpory celoživotního vzdělávání

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou v oblasti celoživotního …
382 211 108

Sdružení pro zdravý život

 – Naplánovat trasu
Pořádáme besedy a akce na podporu zdravého životního …
725 003 187

Sdružení pro zdravý život

 – Naplánovat trasu
Pořádáme besedy a akce na podporu zdravého životního …
725 003 187

Občanské sdružení Khamoro-Romské integrační centrum

 – Naplánovat trasu
Podpora integrace sociálně slabých romských komunit. Provozování volnočasového klubu a občanské poradny. Vedení tanečního, divadelního, hudebního, výtvarného, sportovního kroužku. Zajištění …
725 706 520

Survival - umění přežít, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení pro zvládání životních …
222 521 686

Petr Mikulka

 – Naplánovat trasu
Poskytuji poradenství, terapie, semináře, léčení a koučink v oblasti rozvoje …

Krizové centrum - Centrum pomoci rodině a dětem

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb krizového centra. Snažíme se o emoční stabilitu, samostatnost, nezávislost a jednání bez stigmat, tabu a předsudků. Obrátit se na nás můžou děti do 18-ti let i bez doprovodu dospělého, dospívající, dospělí, rodiny a páry. Naleznete u nás informace, odborné poradenství a …
736 213 002

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Coolna

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového klubu pro mládež do 26 let. Nabízíme prostor pro učení, řešení úkolů a projektů pro studenty, klidné zázemí, možnost využití informačních technologií. V rámci konzultačního dnu poskytujeme poradenství, pomoc v krizi, informační servis a …
732 533 909