Firmy

Centrum podpory, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je systematicky mapovat, aktivně vyhledávat a šířit dobrou praxi ve vybrané oblasti problematiky ohroženého …
257 211 445

Liga otevřených mužů, o.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme sebereflexi a osobní růst mužů v současném světě, pořádáme víkendové workshopy pro muže a poskytujeme psychologické poradenství. Prosazujeme čtyři základní mužské hodnoty jako je odpovědnost, odvaha, originalita a otevřenost. Jsme financováni z vlastních zdrojů, dotací a …
603 467 289

Nadační stipendijní fond Jedličkova ústavu

 – Naplánovat trasu
Podpora lidí se zdravotním postižením při jejich vzdělání a předprofesní přípravě. Shromažďujeme finanční prostředky pro poskytnutí stipendia studentům škol Jedličkova ústavu a lidem se zdravotním postižením, jimž příspěvek pomůže v dalším studiu či …
602 296 809

Klub VIP IPA

 – Naplánovat trasu
Sdružení podporuje a rozvíjí mezinárodní policejní spolupráci. Pořádáme akce, konference nebo odborné semináře, kulturní a společenské akce pro členy. Podporujeme policejní kynologii a …
(1)
724 052 385

Česká neuropsychofarmakologická společnost o.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vzdělávací, poradenskou a psychoterapeutickou činností v oblasti transakční …

Potravinová banka Praha, o.s.

 – Naplánovat trasu
Shromažďování přebytečných potravin, jejich skladování a přidělování organizacím poskytujícím pomoc lidem v nouzi. Zásobování místních neziskových organizací a sociálních institucí masnými výrobky, trvanlivými, mraženými a chlazenými potravinami. Nabídka vzdělávacích programů dané …

Centrum podpory podnikání Praha

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení s cílem podporovat růst odborné vzdělanosti a rozšiřovat nabídku vzdělávání. Provádíme analýzy trhu práce, včetně poptávky po nejžádanějších řemeslech v daném …
312 610 103

Alfa Human Service

 – Naplánovat trasu
Tvorba internetových informačních zdrojů pro rodiče, kteří pečují o děti se zdravotním …

Společnost pro bohemistiku

 – Naplánovat trasu
Podporujeme bohemistiku ve všech oblastech kulturního …

Prázdninová škola Lipnice, z. s.

 – Naplánovat trasu
Pořádáme vícedenní kurzy zaměřené na všestranný rozvoj osobnosti člověka. Pořádáme vícedenní kurzy zahrnující hry, happeningy, pohyb, tvořivé dílny, diskuze a rozjímání. Zaměřujeme se na hlubší sebepoznávání a iniciaci k …
724 486 502

Salesiánské kluby mládeže, z. s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení nabízí spolupráci na celkovém rozvoji osobnosti, staví na lidských a křesťanských hodnotách a činnost probíhá formou volnočasových klubů, víkendových a pobytových aktivit. Podstatnou částí jsou programy pro děti z dětských …
283 029 111

Dovedeme z.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora mezigenerační komunikace pro všechny od 4 do 99 let. Naše tematické kurzy vám pomáhají získat nové …
720 213 120

TIB, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Nabídka možnosti dětem a mládeži rozvíjet své schopnosti a srovnávat se navzájem na mezinárodní úrovni. Možnost využití počítačového …
739 659 720