Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Klub VIP IPA

 – Naplánovat trasu
Sdružení podporuje a rozvíjí mezinárodní policejní spolupráci. Pořádáme akce, konference nebo odborné semináře, kulturní a společenské akce pro členy. Podporujeme policejní kynologii a …
(1)
724 052 385

Dianetické centrum Praha

 – Naplánovat trasu
Provoz dianetického centra. Pořádání kurzů. Cílem dianetiky je učinit lidi bystřejšími a více schopnými, vést šťastné a konstruktivní …
606 705 395

Prázdninová škola Lipnice, z. s.

 – Naplánovat trasu
Pořádáme vícedenní kurzy zaměřené na všestranný rozvoj osobnosti člověka. Pořádáme vícedenní kurzy zahrnující hry, happeningy, pohyb, tvořivé dílny, diskuze a rozjímání. Zaměřujeme se na hlubší sebepoznávání a iniciaci k …
724 486 502

Občanské sdružení Za důstojné stáří

Pořádáme vzdělávací kurzy pracovníků v sociální oblasti. Nabízíme poradenství pro seniory i osoby se zdravotním postižením a jejich …

Společnost pro bohemistiku

 – Naplánovat trasu
Podporujeme bohemistiku ve všech oblastech kulturního …

Salesiánské kluby mládeže, z. s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení nabízí spolupráci na celkovém rozvoji osobnosti, staví na lidských a křesťanských hodnotách a činnost probíhá formou volnočasových klubů, víkendových a pobytových aktivit. Podstatnou částí jsou programy pro děti z dětských …
283 029 111

TIB, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Nabídka možnosti dětem a mládeži rozvíjet své schopnosti a srovnávat se navzájem na mezinárodní úrovni. Možnost využití počítačového …
739 659 720

Junák - český skaut, středisko Silmaril Praha - klubovna

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
777 696 143

Liga otevřených mužů, o.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme sebereflexi a osobní růst mužů v současném světě, pořádáme víkendové workshopy pro muže a poskytujeme psychologické poradenství. Prosazujeme čtyři základní mužské hodnoty jako je odpovědnost, odvaha, originalita a otevřenost. Jsme financováni z vlastních zdrojů, dotací a …
603 467 289

Dovedeme z.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora mezigenerační komunikace pro všechny od 4 do 99 let. Naše tematické kurzy vám pomáhají získat nové …
720 213 120

Humanity´s Team - Česká republika, o.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je vytvořit prostředí pro lidi, kteří chtějí svobodně prožívat sami sebe tak, jak cítí v hloubi svého srdce. Sdružujeme občany, kteří cítí potřebu a chtějí vyvíjet aktivity pro řešení závažných problémů lidské společnosti a celé naší …
774 363 224

Potravinová banka Praha a Středočeský kraj

 – Naplánovat trasu
Shromažďování přebytečných potravin, jejich skladování a přidělování organizacím poskytujícím pomoc lidem v nouzi. Zásobování místních neziskových organizací a sociálních institucí masnými výrobky, trvanlivými, mraženými a chlazenými potravinami. Nabídka vzdělávacích programů dané …
722 969 624

Nadační stipendijní fond Jedličkova ústavu

 – Naplánovat trasu
Podpora lidí se zdravotním postižením při jejich vzdělání a předprofesní přípravě. Shromažďujeme finanční prostředky pro poskytnutí stipendia studentům škol Jedličkova ústavu a lidem se zdravotním postižením, jimž příspěvek pomůže v dalším studiu či …
602 296 809

Nadace Open Society Fund Praha

 – Naplánovat trasu
Podpora budování právního státu, lidských práv a antidiskriminace, rozvoje občanského sektoru, posilování občanské společnosti a různých projektů - Dejme (že)nám šanci, Inkluzívní vzdělávání i fondů - Nadační fond Hyundai a Fond Otakara …
222 540 979