Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Svazek obcí Loučná

 – Naplánovat trasu
Provozujeme svazek sdružující obce za účelem společného přispívání k rozvoji regionu.
466 741 010

Svazek obcí Milevska

 – Naplánovat trasu
Hledání optimálního řešení sociálního a ekonomického rozvoje regionu a realizace tohoto řešení. Nabídka podpory školství, zdravotnictví, sociální péče a kultury. Podporujeme rozvoj turistiky a propagujeme cestovní ruch. Pečujeme o krajinu a podporujeme ochranu přírody.
382 524 138

Svazek obcí podbrdského regionu

 – Naplánovat trasu
Sdružování obcí za účelem společného přispívání k rozvoji regionu.
725 022 736

Svazek obcí Dřížná

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je zabezpečení zásobování obcí vodou. Správa, údržba a provozování vodárenského zařízení.
494 628 111


Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení obcí jižní části Olomouckého kraje.
737 775 991

Sdružení obcí Region LVA

 – Naplánovat trasu
Sdružování obcí za účelem rozvoje regionu. Hlavní úlohou mikroregionu je prosazovat zájmy spojené s komplexním rozvojem mikroregionu, ochrana životního prostředí, společný postup při dosahování ekologické stability, koordinace významných investičních akcí.
519 340 330

Mikroregion Bystřicko

 – Naplánovat trasu
Provozujeme oficiální stránky mikroregionu Bystřicko. Poskytujeme informace pro turisty, obyvatele regionu a obce. Informujeme o pořádaných projektech, akcí či firmách v okolí.
736 535 145

Mikroregion Hranicko

 – Naplánovat trasu
Organizace usiluje o rozvoj regionu. Sdružujeme 22 obcí a realizujeme společné projekty a spolupráce v oblasti hospodářského a kulturního života obcí. Zajišťujeme grantové programy.
581 626 202

Občanské sdružení pro Choťovice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se zaměřením na obnovu, podporu a rozvoj obce i regionu.
723 777 930

Subregion Velké Dářko - dobrovolný svazek obcí

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj regionu.
566 659 178

Společenství obcí Čertovo Břemeno

 – Naplánovat trasu
Podporujeme všeobecný rozvoj regionu zejména v oblastech rozvoje kvalitní technické infrastruktury, občanské vybavenosti, cestovního ruchu, zaměstnanosti, propagace regionu a ochrany životního prostředí.
724 189 516

Svazek obcí Plešivec

 – Naplánovat trasu
Rozvoj cestovního ruchu a vzájemná spolupráce a koordinovaný postup při zajišťování společných zájmů mezi obcemi mikroregionu.

EUROREGION GLACENSIS

 – Naplánovat trasu
Podpora a koordinace hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje území Euroregionu Glacensis. Regionální sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis a Sdružení měst Kladské oblasti se snaží o spolupráci, jednotnost a …
494 531 054