Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Sdružení místních samospráv České republiky

 – Naplánovat trasu
Sdružování menších měst a obcí a hájení jejich …
604 345 806

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

 – Naplánovat trasu
Provoz nadnárodního dobrovolného zájmového sdružení měst a obcí zaměřeného na podporu česko-polské přeshraniční …
494 531 054

Mikroregion Třebechovicko Svazek obcí

 – Naplánovat trasu
Svazek sdružující obce za účelem společného přispívání k rozvoji …
495 592 053

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje sdružených …
724 179 805

Svazek obcí Východní Krkonoše

 – Naplánovat trasu
Snaha o společnou prezentaci a zvýšení zájmu o krásy zdejší …
731 183 920

Mikroregion Kostelecko

 – Naplánovat trasu
Sdružování obcí mikroregionu za účelem vzájemné podpory a společenského …
582 381 127

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko

 – Naplánovat trasu
Sdružování obcí za účelem dokončení optimální kanalizační sítě v oblasti …
544 214 674

Mikroregion Brněnec

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj …
461 523 810

Svazek obcí údolí Desné

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj regionu. Zaměřujeme se na zkvalitnění sociálních podmínek v regionu, plnění úkolů v oblasti školství, rozvoj cestovního ruchu a získávání prostředků pro realizaci veřejných potřeb mikroregionu. Zajišťujeme zabezpečení dopravní …
602 771 192

Mikroregion Ostrožsko - Veselsko, svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme koordinaci záměrů a spolupráci v oblasti hospodářského, sociálního, kulturního a sportovního rozvoje v regionu. Pořádáme kulturní či společenské …
518 670 101

Castellum

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení pro záchranu a využití historických objektů. Organizujeme záchranné práce v areálu historických objektů, instalace muzejních expozic v jejich interiérech, správu historických objektů. Zajišťujeme publikační, průvodcovskou a přednáškovou …

Mikroregion Poličsko

 – Naplánovat trasu
Ochrana společných zájmů sdružených …
461 725 253

Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

 – Naplánovat trasu
Účelem svazku je zabezpečení zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod obcí sdružených ve svazku a rozvoj vodárenských soustav. Provozujeme 725 238 km vodovodních vedení a 276 492 km kanalizací. Dále provozujeme 14 čističek odpadních vod, 5 úpraven vod a 3 odkyselovací …
516 452 527

Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení vedoucí k rozvoji Zlínského …
724 337 439