Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Mikroregion Rychnovsko

 – Naplánovat trasu
Mapování dění v regionu. Poskytování informací o kulturních, společenských a sportovních …
494 509 312

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme aktivity ve prospěch Moravskoslezského kraje. Zaměřujeme se na podporu investičního prostředí MSK a na podporu podnikání a přípravu rozvojových …
595 691 211

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace sdružující města a …
566 662 335

Sdružení obcí povodí Stonávky

 – Naplánovat trasu
Sdružování obcí usilujících o rozvoj …
558 696 459

Lučina - sdružení obcí

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme obce za účelem společného přispívání k rozvoji …
374 783 392

Sdružení obcí Středního Pootaví

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj …
602 140 241

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady

 – Naplánovat trasu
Hlavním cílem je rozvoj turistiky, cestovního ruchu a …
739 993 695

Svazek obcí mikroregionu Bratronicko

 – Naplánovat trasu
Organizace usiluje o rozvoj …
312 659 128

Svazek obcí mikroregionu Pod Chlumem

 – Naplánovat trasu
Podporujeme spolupráci mezi obcemi. Zajišťujeme společné zájmy obcí …
321 729 255

Mikroregion Hvozdnice

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj …
553 797 067

Mikroregion Porta Bohemica

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací pro turisty, obyvatele regionu a …
724 770 856

Svazek obcí Metuje

 – Naplánovat trasu
Zajištění ochrany společných zájmů členských obcí, podpora programu obnovy venkova, ochrana životního prostředí a koordinace územního …
491 459 256

Spolek za Libomyšl

 – Naplánovat trasu
Jsme sdružení občanů a přátel Libomyšle. Hlavním poslání spolku je zlepšení kulturního a společenského života a zlepšení a ochrana přírody, krajiny a životního prostředí v obci Libomyšl a jejím …
721 481 579

Svazek obcí Dřížná

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je zabezpečení zásobování obcí vodou. Správa, údržba a provozování vodárenského …
494 628 111