Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Občanské sdružení Hadasa

 – Naplánovat trasu
Organizace a podpora kulturní, vzdělávací a společenské aktivity zaměřené na kulturu, historii i současnost židovského národa. Organizace se podílí na obnově a údržbě židovských památek v Táboře. Vydává informační tiskoviny, které by veřejnosti přiblížili život této …
737 331 108

Jihočeská centrála cestovního ruchu

 – Naplánovat trasu
Společnost se podílí na vytváření podmínek a nástrojů pro rozvoj cestovního ruchu a kultury na území Jihočeského …
387 201 283

Spolek Vltavan v Purkarci

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je podporovat a organizovat kulturní a národní život lidí, kteří mají vztah k řece Vltavě. Snažíme se o podporu historie, tradicí i současnosti. Zastupujeme a chráníme názory sdružených subjektů. Poskytujeme jim pomoc a …
385 522 875

MAS Rozkvět, z.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme rozvoj obcí. Snaha o zamezení devastace venkova, odlivu venkovanů do měst a zmírnění rozdílů mezi městy a …
775 508 564REGIO PROGRES společnost pro regionální rozvoj a osvětu

 – Naplánovat trasu
Podporujeme rozvoj regionu a usilujeme o rozvoj volnočasových aktivit, zlepšování životních podmínek a příležitostí jeho obyvatel. Zaměřujeme se také na propagaci sportovně rekreačního, přírodního a kulturního potenciálu regionu. Naším cílem je také zlepšování příznivého stavu životního …

Archaia Jih, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na záchranu, ochranu, dokumentaci a výzkum archeologických a historických památek. Zabýváme se výchovou a vzděláváním v oblastech archeologie a památkové péče. Poskytujeme odborné poradenství v oblasti …
380 727 699

Budějovicko - Sever

 – Naplánovat trasu
Koordinace práce obcí v oblasti cestovního ruchu, dopravy, přeshraniční spolupráce, regionálního rozvoje i sociální …
387 225 093

Svaz měst a obcí Jihočeského kraje

 – Naplánovat trasu
Poskytování ochrany společných zájmů a práv sdružených obcí. Zaměřujeme se na dopravní obslužnost, odpadový hospodářství a budování infrastruktury. Dále na úsek kultury, lidských zdrojů, místní demokracie, sportu, cestovního ruchu a životního …
387 310 379

Sdružení pro ochranu botanické zahrady v Táboře

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou, obnovou, rekonstrukcí i rozvojem botanické zahrady. Zaměřujeme se i na další ekologické aktivity a ochranu životního …
774 128 073

Svazek obcí Milevska

 – Naplánovat trasu
Hledání optimálního řešení sociálního a ekonomického rozvoje regionu a realizace tohoto řešení. Nabídka podpory školství, zdravotnictví, sociální péče a kultury. Podporujeme rozvoj turistiky a propagujeme cestovní ruch. Pečujeme o krajinu a podporujeme ochranu …
382 524 138

Hamerský potok z. s.

 – Naplánovat trasu
Přispívání ke zvýšení zájmu lidí o přírodu v našem …
606 325 944

Jihočeská Silva Nortica

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace sdružující města a obce. Podpora a realizace různorodé přeshraniční spolupráce v euroregionu Silva Nortica (Jižní Čechy - Waldviertel). Příprava a realizace přeshraničních projektů členských měst, obcí a dalších organizací s podporou …
384 385 359