Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Sdružení obcí Středního Pootaví

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj …
602 140 241

Svazek obcí Milevska

 – Naplánovat trasu
Hledání optimálního řešení sociálního a ekonomického rozvoje regionu a realizace tohoto řešení. Nabídka podpory školství, zdravotnictví, sociální péče a kultury. Podporujeme rozvoj turistiky a propagujeme cestovní ruch. Pečujeme o krajinu a podporujeme ochranu …
382 524 138

Budějovicko - Sever

 – Naplánovat trasu
Koordinace práce obcí v oblasti cestovního ruchu, dopravy, přeshraniční spolupráce, regionálního rozvoje i sociální …
387 225 093

Svazek měst a obcí regionu Pomalší

 – Naplánovat trasu
Řešení dopadů na hospodaření obcí a jejich obyvatel v souvislosti s existencí vodárenského toku …
724 181 474

Dobrovolný svazek obcí severního Písecka

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení poskytující informace o regionu a turistických …
382 228 580

Společnost pro česko - německou spolupráci Písek

 – Naplánovat trasu
Sdružení se prosazuje o rozvoj …
382 281 127

Občanské sdružení Cěsta / Cjesta

 – Naplánovat trasu
Nabídka individuální a skupinové psychoterapie. Poskytování vzdělávání v sociálních službách. Výroba a distribuce produktů venkova. Pořádáme kurzy a semináře. Podporujeme řemesla, chráníme přírodu, životní …
603 431 009

Tábor době

 – Naplánovat trasu
Ochrana přírody, krajiny a životního prostředí, ochrana památek, kulturních hodnot, krajinného rázu a péče o území města a okresu. Pořádání …
607 184 446

Místní akční skupina Střední Povltaví

 – Naplánovat trasu
Propagace mikroregionu a rozvoj cestovního ruchu. Podpora malého a středního podnikání a zemědělství. Zajišťování finančních …
382 594 218

MAS Rozkvět, z.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme rozvoj obcí. Snaha o zamezení devastace venkova, odlivu venkovanů do měst a zmírnění rozdílů mezi městy a …
775 508 564

REGIO PROGRES společnost pro regionální rozvoj a osvětu

 – Naplánovat trasu
Podporujeme rozvoj regionu a usilujeme o rozvoj volnočasových aktivit, zlepšování životních podmínek a příležitostí jeho obyvatel. Zaměřujeme se také na propagaci sportovně rekreačního, přírodního a kulturního potenciálu regionu. Naším cílem je také zlepšování příznivého stavu životního …

Farmářské centrum VLTAVA, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zaměřené na odborné poradenství v oblasti zemědělství a na organizaci farmářských trhů. Vedeme také vzdělávací semináře na zemědělská témata a řemeslné semináře zaměřená na lidová řemesla či zpracování zemědělských …
380 421 377

Blata

 – Naplánovat trasu
Svazek sdružující obce za účelem společného přispívání k rozvoji …
387 983 004

Bioregio

 – Naplánovat trasu
Obnova původního rázu krajiny. Pořádání vzdělávacích …
775 909 947