Firmy

Společnost pro česko - německou spolupráci Písek

 – Naplánovat trasu
Sdružení se prosazuje o rozvoj …
382 281 127

Blata

 – Naplánovat trasu
Svazek sdružující obce za účelem společného přispívání k rozvoji …
387 983 004

Občanské sdružení Jistebnická vrchovina

 – Naplánovat trasu
Zájem skupiny lidí z Jistebnicka o přírodu a o ochranu lokalit, jejichž poškození by mohlo být nevratné, vedl k myšlence založení občanského sdružení. Bojujeme proti budování hlubinného úložiště jaderného odpadu na Chyšecku a v lokalitě …
381 273 229

Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborných služeb v oblasti památek a kultury. Nabízíme spolupráci při organizování obnovy památek i při pořádání kulturních aktivit v průběhu celého roku. Spolupracujeme s Ministerstvem kultury, Národním památkovým ústavem i s významnými českými …
381 241 103

Dobrovolný svazek obcí severního Písecka

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení poskytující informace o regionu a turistických …
382 228 580

Mikroregion Chelčicko-Lhenický

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace podporující rozvoj …
383 382 479

Budějovicko - Sever

 – Naplánovat trasu
Koordinace práce obcí v oblasti cestovního ruchu, dopravy, přeshraniční spolupráce, regionálního rozvoje i sociální …
387 225 093

Agentura Česká Kanada

 – Naplánovat trasu
Provoz občanského sdružení, jehož posláním je podpora a propagace regionu, naplňování linie 49. rovnoběžky, podpora vztahů vytvářených zejména v oblasti akademické, obchodní, kulturní a společenské mezi Kanadou a Českou …

Ekoport z.s.

 – Naplánovat trasu
Spolek působí v oblasti osvěty a vzdělávání s tématy životního prostředí, životního stylu a udržitelného rozvoje. Podpora národních a regionálních hodnot při respektování a využití principů Evropské …
739 017 177

Naše Chyšecko

 – Naplánovat trasu
Zajišťování všestranné podpory rozvoje oblasti …

Sdružení obcí Středního Pootaví

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj …
602 140 241

Jihočeský venkov, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení zaměřeného na rozvoj turistické oblasti …
605 288 953

Archaia Jih, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na záchranu, ochranu, dokumentaci a výzkum archeologických a historických památek. Zabýváme se výchovou a vzděláváním v oblastech archeologie a památkové péče. Poskytujeme odborné poradenství v oblasti …
380 727 699