Firmy

ANNA KK, o. s.

 – Naplánovat trasu
Rozvoj neziskových aktivit Karlovarského …
353 502 371

Moje Krušné hory o.s.

 – Naplánovat trasu
Působení v oblastech ochrany přírody, krajiny, životního prostředí, památek, kulturních hodnot a krajinného …
723 163 300

Sdružení rodáků, patriotů a přátel Města Aš

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na objevování a poznávání historie Ašska. Zajímáme se i o současné dění v Aši. Organizujeme výlety po historických památkách Aše a okolí. Pořádáme různé společenské a kulturní …
605 290 026

Rozvoj venkova, družstvo

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj …
603 570 830

Spolek Barbora Jáchymov

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o historii hornictví v jáchymovském …
723 321 493

MAS Kraj živých vod, z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme obce slavkovského venkova. Zajišťujeme památkovou péči, opravujeme a obnovujeme drobné památky. Pořádáme každoroční akci s názvem Den živých vod. Staráme se o údržbu pramenů a …
353 618 752

Mariánskolázeňsko

 – Naplánovat trasu
Prosazování společných zájmů obcí v rámci všestranného rozvoje …
736 650 956

Chyšský okrašlovací spolek, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu a rozvoj kulturního, historického a přírodního dědictví a péči o …
776 191 131

Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska

 – Naplánovat trasu
Sdružování finančních a technických prostředků pro rozvoj vodohospodářských …
352 605 341

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

 – Naplánovat trasu
Sdružení usiluje o zabezpečení správy, provozování a rozvoj veřejných vodovodů a kanalizací v majetku …
359 010 148

Rozhled - občanské sdružení pro rozvoj Krásna a okolí

 – Naplánovat trasu
Organizování a podpora veřejně prospěšných aktivit …
352 600 569

Svazek obcí Kamenné vrchy

 – Naplánovat trasu
Nabízíme podporu rozvoje regionu s důrazem na cestovní …
728 260 043

Martinus

 – Naplánovat trasu
Zajišťování záchrany a obnovy kostela sv. Martina. Zaměřujeme se také na kontakt s organizacemi dětí a mládeže u nás a v zahraničí, dobrovolného zapojení těchto organizací do programu obnovy kulturního dědictví formou vzájemného setkávání a …
354 542 298

Spolek na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci

 – Naplánovat trasu
Pořádáme benefiční koncerty i veřejné sbírky ve prospěch záchrany kostela sv. Anny. Zajišťujeme provádění potřebných prací při obnově kostela. Zabýváme se péčí o městskou část Sedlec. Hledáme možnosti kulturního využití odpovídající duchu a poslání kostela. Podáváme žádosti i návrhy na …
608 072 516