Firmy

Občanské sdružení Krajina Dluhonice

 – Naplánovat trasu
Sdružení usiluje o rozvoj …

EBERESCHE z.s.

 – Naplánovat trasu
Hlavním cílem spolku je seznamování co nejširší veřejnosti s pozitivními stopami minulosti v našem regionu, práce pro region v kulturní, společenské činnosti, volnočasové aktivity a aktivity v oblasti ochrany …
737 984 970

Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Záhoran

 – Naplánovat trasu
Snaha o rozvoj cestovního ruchu, sociální infrastruktury, školství a životního prostředí členských …
581 622 859

Občanské sdružení PUMR

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na podporu a rozvoj kvality života, ochranu přírody a zachování krajinného rázu přírody. Naším cílem je také zachování a obnova historických a kulturních památek. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce. Zajišťujeme propagaci regionu a podporu cestovního …

Sdružení obcí mikroregionu Dolek

 – Naplánovat trasu
Sdružování obcí za účelem hájení společných …
581 741 004

Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko

 – Naplánovat trasu
Sdružování obcí za účelem společného přispívání k rozvoji …
731 104 001

Mikroregion Pobečví

 – Naplánovat trasu
Rozvoj a ochranu …
774 072 076

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Jesenicko metodou …
724 830 700

Nadace Okřídlené kolo

 – Naplánovat trasu
Posláním nadace je získávání finančních i nefinančních prostředků pro opravy a údržbu historických železničních kolejových vozidel, dražních staveb, zařízení a vybavení, zejména ve vlastnictví Českých drah, a. s. a Národního technického muzea, ale i jiných dražních i nedrážních …
581 203 747

Mikroregion Plumlovsko

 – Naplánovat trasu
Usilujeme o rozvoj …
725 131 130

Okrašlovací spolek města Prostějova o.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou a propagací města a jeho památek. Pořádáme vzdělávací a diskusní akce. Vydáváme …
603 218 887

Spolek Gutwinski

 – Naplánovat trasu
Činnost spolku je zaměřena na propagaci Starého města pod Sněžníkem, Kralického sněžníku a Rychlebských …
728 727 539

Svazek obcí mikroregionu Uničovsko

 – Naplánovat trasu
Sdružování obcí spolupracujících při prosazování a uskutečňování projektů, které svým významem přesahují hranice jednotlivých obcí. Pořádáme koncerty, plesy, benefiční sbírky, sportovní turnaje, pálení čarodějnic, dětské dny, hody poutě a další společenské …
585 088 111

Regenerace

 – Naplánovat trasu
Sdružování lidí se společným zájmem o přírodu, kulturní dědictví a trvale udržitelný rozvoj krajiny v Konici a …