Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Lanškrounsko

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou a rozvojem regionu. Pořádáme kulturní a společenské …
465 385 111

Kraj Smetany a Martinů

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme informace o regionu, památkách a turistických …

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

 – Naplánovat trasu
Nabídka informačních a odborných služeb při řešení problémů rozvoje kraje. Poskytování univerzálních služeb pro podporu a koordinaci hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje kraje. Zajištění poradenství, expertní a řešitelské …
466 053 911

Mikroregion Chrudimsko

 – Naplánovat trasu
Cílem práce Mikroregionu Chrudimsko je další rozvoj měst a obcí, které se stanou členy tohoto …
736 422 424

Mikroregion Svitavsko

 – Naplánovat trasu
Vytvoření a realizace strategického plánu udržitelného rozvoje …
461 550 311

Destinační společnost Východní Čechy

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace sdružující významné subjekty v cestovním ruchu s cílem rozvoje a podpory cestovního …
466 030 412

Regionální svazek obcí Bohdanečsko

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je spolupráce členských obcí při zajišťování všech životních potřeb občanů obcí svazku. Zaměřujeme se na pravidelná setkání zvolených orgánů svazku a o výsledcích jednání informujeme ostatní členy a rozesíláme podrobně zpracované …
466 797 060

Pardubice - Město pro život

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem kulturního a společenského života ve …
602 424 719

Region Orlicko-Třebovsko

 – Naplánovat trasu
Sdružování obcí s cílem rozvoje regionu v oblastech ekonomiky, rozvoje venkova, kvality života, cestovního ruchu a vnějších a vnitřních …
565 544 211

Mikroregion Poličsko

 – Naplánovat trasu
Ochrana společných zájmů sdružených …
461 725 253

BO CO, spol. s r. o.

 – Naplánovat trasu
Nabídka poradenství v regionálním rozvoji, organizace a pořádání kulturních a sportovních akcí a tvorba propagačních …
603 772 985

Region Moravskotřebovska a Jevíčska

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení obcí s cílem společně přispívat k rozvoji regionu. Pořádáme kulturní i společenské …
461 353 120

Klub přátel umění v Chocni

 – Naplánovat trasu
Pořádání festivalu tance a hudby Skorofestival. Na festivalu vystupují žáci TO ZUŠ Choceň a soubor Prozatím, profesionální taneční skupiny a regionální hudební …
606 429 900

Nadace pro rozvoj města Pardubic

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadaci se zaměřením na financování projektů zajišťujících rozvoj města …