Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Klub svobodných demokratů Rokycany

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení občanů se zájmem o rozvoj občanské společnosti a kultury. Organizujeme besedy pro …
371 722 795

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb v oblasti podpory regionálního rozvoje v kraji, posuzování projektů a záměrů, podpory podnikání. Provádíme tvorbu analýz, koncepcí a programů a přípravy a řízení rozvojových projektů. Analytická a koncepční činnost se věnuje řadě tématických oblastí regionálního …
377 201 410

Bolevák o.s.

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení podporuje výstavbu a budování nových asfaltových cest pro inline bruslení, úpravu lesního porostu a ochranu živočišných …
377 264 489

Místní akční skupina Český les, o.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání společenských akcí v …
374 783 392

ŠKODA BUS KLUB PLZEŇ

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení, které se zabývá historií hromadné dopravy, především autobusové a trolejbusové. Možnost zajištění svatebních …
604 583 524

Mikroregion Nepomucko

 – Naplánovat trasu
Provoz neziskové organizace mapující dění v regionu Nepomucko. Poskytování informací o kulturních, společenských a sportovních …
371 580 125

Dobrovolný svazek obcí Chodská liga

 – Naplánovat trasu
Koordinace postupu členských obcí v rozvoji a propagaci regionu a provozování informačního …
379 795 325

Mikroregion Radyně

 – Naplánovat trasu
Společné řešení problémů a realizace akcí prospěšných širšímu okruhu …
377 966 028

Stříbrští občané městu

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je snaha o rozvoj kulturnosti našeho města. Pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí, snaha o obnovu historických či kulturních památek a zvyklostí, propagace …
603 492 965

Mikroregion Šumava - západ

 – Naplánovat trasu
Sdružení se prosazuje o rozvoj regionu. Realizujeme marketingové strategie a …
602 680 178

Sdružení Vačkářův Zbiroh

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje kulturního života v mikroregionu …
371 794 030

Mikroregion Zbirožsko

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na rozvoj cestovního ruchu a vzájemnou spolupráci a koordinovaný postup při zajišťování společných zájmů mezi obcemi …
371 784 621

Mikroregion Radbůza

 – Naplánovat trasu
Podpora mikroregionu v oblasti služeb, ubytování, sportu a …
377 970 420

Šance pro jihozápad

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení, jehož cílem je poskytování informací, poradenské činnosti a know-how pro své členy jak získávat finanční prostředky ze stávajících i připravovaných tuzemských a zahraničních podpůrných programů, a jak tyto prostředky efektivně využít ve prospěch …
379 794 511