Firmy

ZIP, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Výzkum, dokumentace a ochrana archeologických, stavebních a jiných historických památek. Realizace výzkumů pro záchranu a dokumentaci památek ohrožených stavební aktivitou. Poskytujeme poradenství a přednášky, pořádáme výstavy a …
377 422 338

Klubu vojenského muzea na demarkační linii v Rokycanech

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se především na záchranu historické ale i současné vojenské techniky, na spolupráci s muzeem, armádou a Československou obcí legionářskou, a na osvětovou činnost ve vojenské historii naší republiky. Pořádáme akce pro …
724 952 052

Ejpovice-místo pro život

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské …
739 470 087

Klub svobodných demokratů Rokycany

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení občanů se zájmem o rozvoj občanské společnosti a kultury. Organizujeme besedy pro …
371 722 795

MAS Světovina o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj …
773 832 152

Místní akční skupina Český les, o.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání společenských akcí v …
374 783 392

Dobrovolný svazek obcí Chodská liga

 – Naplánovat trasu
Koordinace postupu členských obcí v rozvoji a propagaci regionu a provozování informačního …
379 795 325

Chodský soubor Mrákov

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se udržováním a rozvíjením zájmu o folklor Chodska zpěvem a tancem chodských písní se zachováním tradičních krojů dolního Chodska. Pořádáme různé kulturní a společenské …
721 381 136

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je hájit práva a zájmy členských …
377 201 410

Stříbrští občané městu

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je snaha o rozvoj kulturnosti našeho města. Pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí, snaha o obnovu historických či kulturních památek a zvyklostí, propagace …
603 492 965

Mikroregion Přešticko

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružující obce za účelem společné ochrany životního prostředí, koordinace investic, podpory rozvoje cestovního ruchu i propagace …
602 524 265

Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy

 – Naplánovat trasu
Spolupráce s městy, obcemi a vyššími správními celky pohraničních regionů východního Bavorska Horního Rakouska. Zkvalitnění a koordinace přeshraniční spolupráce. Zajištění reprezentace regionu. Účast na tvorbě strategií rozvoje a programů …
376 399 472

Český Západ - Místní partnerství, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení na podporu rozvoje regionu a rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni. Snažíme se zvýšit ekonomickou prosperitu a kvalitu života na tomto území. Organizujeme různé společenské a kulturní akce pro členy i …
774 499 395

Mikroregion Nepomucko

 – Naplánovat trasu
Provoz neziskové organizace mapující dění v regionu Nepomucko. Poskytování informací o kulturních, společenských a sportovních …
371 580 125