Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Krocan, o.s.

 – Naplánovat trasu
Ochrana životního prostředí a krajiny. Našim cílem je prosazování zájmu občanů na informování o plánovaném rozvoji Vysočan a Proseka v předstihu před započetím stavebních prací, sledování projektů, monitorování nákupu a prodeje městských či obecních pozemků na území Prahy …
732 103 330

Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení, které usiluje o rozvoj kulturního a historického prostředí a občanské společnosti. Pořádání společenských akcí, jako je Masopust, Malostranské čarodějnice, Malování na chodníku a Malostranské Vánoce. Provoz Obecní galerie …
(1)
257 532 093

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje hlavního města Prahy. Hlavní koncepční pracoviště Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje a tvorby města, spolupracuje na významných rozhodnutích v těchto …
236 005 618

Klub Za starou Prahu

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb v oblasti ochrany památek v …
257 530 599

Český institut pro integraci EU

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme fyzické a právnické osoby za účelem podpory rozvoje integrace České republiky do Evropské …
296 647 066

Podnos

 – Naplánovat trasu
Nabídka zakázkových služeb neziskovým organizacím a místním samosprávám a to především v oblasti hodnocení organizací, programů a …

Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborných služeb v oblasti památek a kultury. Nabízíme spolupráci při organizování obnovy památek i při pořádání kulturních aktivit v průběhu celého roku. Spolupracujeme s Ministerstvem kultury, Národním památkovým ústavem i s významnými českými …
212 235 778

Montánní společnost z.s.

 – Naplánovat trasu
Společnost pro studium, dokumentaci a ochranu památek báňské historie. Naším cílem je podílet se na pracích vedoucích k zpřístupnění podzemních objektů veřejnosti a jejich záchraně. Likvidujeme havárie v podzemí a zajišťujeme bezpečný stav podzemních …
603 780 409

Auto*Mat, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozování sdružení s cílem zlepšit život ve městě, podpory veřejné, pěší a cyklistické dopravy a dohlížení na efektivní využití veřejných …
212 240 666

Pro civitate

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme praktický výzkum v oblasti kulturní, sociální antropologie a příbuzných společenských …
222 782 063


Sdružení pro obnovu Dobrše

 – Naplánovat trasu
Zajišťování služeb pro obnovu a rozvoj obce a …
241 433 563

Svaz měst a obcí České Republiky

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj samosprávné demokracie ve veřejné správě, posilování ekonomické samostatnosti měst a obcí. Zaměřujeme se na oblast bezpečnosti, bydlení, cestovního ruchu, dopravy, energetiky, kultury, informatiky, školství a životního …
234 709 711