Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Český institut pro integraci EU

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme fyzické a právnické osoby za účelem podpory rozvoje integrace České republiky do Evropské …
296 647 066

Krocan, o.s.

 – Naplánovat trasu
Ochrana životního prostředí a krajiny. Našim cílem je prosazování zájmu občanů na informování o plánovaném rozvoji Vysočan a Proseka v předstihu před započetím stavebních prací, sledování projektů, monitorování nákupu a prodeje městských či obecních pozemků na území Prahy …
732 103 330

Regionální rozvojová agentura Střední Čechy

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme poradenství v oblasti regionálního rozvoje a čerpání z fondů EU. Zajišťujeme zpracování projektů pro programy EU, projektové a tendrové dokumentace, analýzy rozvoje, zprostředkování kontaktů nebo zastupování měst a obcí. Organizujeme veřejné zakázky a výběrová …
603 358 603

Pro civitate

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme praktický výzkum v oblasti kulturní, sociální antropologie a příbuzných společenských …
222 782 063

Fchod o.s.

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení zabývající se posilováním pozitivních vztahů mezi …
736 126 950

ARCHAIA

 – Naplánovat trasu
Archeologický výzkum a záchrana historických památek. Výchova i vzdělávání v oblasti archeologie a památkové …
224 314 978

Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborných služeb v oblasti památek a kultury. Nabízíme spolupráci při organizování obnovy památek i při pořádání kulturních aktivit v průběhu celého roku. Spolupracujeme s Ministerstvem kultury, Národním památkovým ústavem i s významnými českými …
212 235 778

Podnos

 – Naplánovat trasu
Nabídka zakázkových služeb neziskovým organizacím a místním samosprávám a to především v oblasti hodnocení organizací, programů a …

Svaz měst a obcí České Republiky

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj samosprávné demokracie ve veřejné správě, posilování ekonomické samostatnosti měst a obcí. Zaměřujeme se na oblast bezpečnosti, bydlení, cestovního ruchu, dopravy, energetiky, kultury, informatiky, školství a životního …
234 709 711

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje hlavního města Prahy. Hlavní koncepční pracoviště Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje a tvorby města, spolupracuje na významných rozhodnutích v těchto …
236 005 618

Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s.

 – Naplánovat trasu
Realizace projektů a programů na podporu udržitelného rozvoje v regionu. Organizujeme akce pro veřejnost, následné plánovací akce, semináře a odborné konference, popularizujeme koncept ekologické stopy a zabýváme se pravidelným reportingem informací o stavu životního prostředí na místní …
602 435 421

Klub Za starou Prahu

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb v oblasti ochrany památek v …
257 530 599

Vlastenecká fronta

 – Naplánovat trasu
Tvoříme duchovní program pro dnešní dobu při respektování tradičních hodnot českého národa. Jsme sdružení snažící se hájit české národní zájmy. Pořádáme …
724 755 033