Firmy

Sýkora 2020, z.s.

 – Naplánovat trasu
Cílem spolku je zajistit veřejnou podporu projektu úpravy malého náměstí před Vrchlického divadlem v Lounech podle návrhu významného architekta Josefa Pleskota a Lenky …

Občanské sdružení - Historie, kultura a budoucnost Lubenec

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zabývající se obnovením historických tradic evropské kultury, turismu a školství, souvisejících s obcí …
607 186 436

Dobroděj, o. s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme amatérské hudebníky. Cílem našeho sdružení je rozvoj kultury v regionu. Pomáháme potřebným. Pořádáme charitativní koncerty s vlastní účastí a s účastí hudebních skupin z …

Békadilkoš, z.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka možností kulturního vyžití, pořádání festivalů, výstav, výletů a jiných kulturních akcí. Zabýváme se kulturním rozvojem našeho města a …
733 204 333

Kulturně - historické sdružení obcí Malá Veleň, Jedlka a Soutěsky, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťování kulturních a historických …
607 583 271

Pro Polis Teplice, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora projektů a diskuzí nad budoucností …
777 323 557

Náš Kopec o.s.

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je ochrana a obnova kulturně historických a duchovních hodnot osady Kopec, pečovat o dochované památky, dokumentovat jejich stav a podílet se na jejich opravách a rozvoj společenského života v …

Spolek pro záchranu hradu Kostomlaty

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení pečuje o hrad a chrání jej před devastací. Pod odborným dozorem orgánů památkové péče a příslušných orgánů státní správy se snažíme spolupracovat při výzkumu a podle našich možností provádět nutné stavební …
(1)
607 007 726

Svazek obcí Sever

 – Naplánovat trasu
Hlavním posláním Mikroregionu je otevřít jej široké turistické veřejnosti a zvýšit tak návštěvnost tohoto malebného koutu České …
412 338 150

Nadace pro obnovu a rozvoj Krušných hor a Poohří Renesance 21

 – Naplánovat trasu
Podpora záchrany ohrožených stavebních a přírodních památek, rozvoje turistického ruchu a …
474 683 538

Občanské sdružení Loučky Litvínov

 – Naplánovat trasu
Provoz kulturního a sportovního …

Přátelé Libčeveska o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zabývající se podporou a rozvojem …
724 823 278

Svazek obcí Českokamenicka

 – Naplánovat trasu
Poskytovaní informací o obcích na Českokamenicku. Nabídka informací z oblasti kultury, sportu, …
412 582 823