Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

AIESEC Hradec Králové

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mezinárodní studentskou organizaci, která studentům zprostředkovává praxi formou zahraniční stáže nebo členstvím v …
775 246 898

ESN Buddy System HK

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc zahraničním …

Studentská unie UHK, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz spolku na podporu studentského života …

IFMSA Česká republika, z.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme mezinárodní spolupráci mezi studenty medicíny s cílem zlepšit jejich schopnosti a dovednosti a přispět k povědomí o zásadních problémech zdraví celého světa. Pořádáme výměnné stáže pro studenty a organizujeme projekty, pomocí kterých šíříme osvětu mezi veřejnost všech věkových …
775 730 640

Studentský klub Párátko

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme vytváření podmínek pro setkávání mládeže v prostorách klubu a realizaci volnočasových …
585 392 031

REPT o.s.

 – Naplánovat trasu
Vytváříme produkční zázemí pro kulturní projekty a začínající umělce. Naše cíle jsou: tvorba produkčního zázemí pro neziskovou kulturu, propagace a prosazování principů občanské společnosti, poskytování prostoru ke spolupráci uměleckých subjektů a spolupráce s jinými občanskými …
721 933 262

Gymnazijní matice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci, která má na starosti zabezpečení financování mimoškolních aktivit studentů školy. Členy výboru se stávají rodiče našich aktivních studentů a po úspěšné maturitě svých dětí předávají žezlo svého členství nástupcům. Oslovujeme firmy i jednotlivce s žádostí o …
568 840 815

Občanské sdružení I.V.S.A. Brno

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení sdružující studenty fakulty veterinárního lékařství VFU Brno. Zaměřujeme se na podporu studentských aktivit, studentského kynologického a jezdeckého klubu. Pořádáme soutěže, výstavy a přednášky. Realizujeme kulturní program na vysokoškolských …

Spolek mediků Lékařské fakulty UP v Olomouci

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je prosazovat a hájit zájmy studentů a přispívat k rozvoji vzdělání a kulturního života na …
585 632 999

Česká asociace studentů psychologie, z.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme komunikaci a spolupráci mezi studenty psychologie v České republice, jejich profesní rozvoj a aktivity studentů psychologie směřujících k široké veřejnosti. Propagujeme psychologii a budujeme její dobré jméno. Aktivně spolupracujeme s …
737 722 312

Erasmus Student Network Česká republika z. s.

 – Naplánovat trasu
Studentská organizace usnadňující vzájemné kontakty, spolupráci a výměnu zkušeností mezi studenty, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Podporujeme a spojujeme mezinárodní studentské kluby působící na českých vysokých …

Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se upevňováním sounáležitostí absolventů Masarykovy univerzity, zprostředkováváním kontaktů absolventů a šířením dobrého jména univerzity. Podporujeme studenty a univerzitní spolky. Pořádáme absolventské srazy, vzdělávací, kulturní či společenské akce. Rozvíjíme mezinárodní …
776 030 294

Be International

 – Naplánovat trasu
Provoz spolku na podporu vzdělávání. Naší hlavní cílovou skupinou jsou lidé ve věku od 18 do 30 let, studenti i nestudenti, kterým nabízíme účast na mezinárodních projektech neformálního vzdělávání, dlouhodobých dobrovolnických pobytech, ale i v lokálních …
736 435 829

Česká asociace studentů psychologie, z.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme komunikaci a spolupráci mezi studenty psychologie v České republice, jejich profesní rozvoj a aktivity studentů psychologie směřujících k široké veřejnosti. Propagujeme psychologii a budujeme její dobré jméno. Aktivně spolupracujeme s …
774 545 935