Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Erasmus Student Network Ústí nad Labem, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek. Sdružujeme studenty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Podporujeme a propagujeme výměnné studijní …

Lutomeric

 – Naplánovat trasu
Podpora občanského sektoru na Litoměřicku a přispívání k rozvoji aktivního občanství v Litoměřicích a přilehlém regionu. Naším cílem je rozšíření nabídky volnočasových aktivit, posílení vlivu občanů na chod města Litoměřice, pořádání, organizování a zajišťování akcí pro …

Česká studentská unie

 – Naplánovat trasu
Pořádání aktivit s dopadem na …
723 995 142

Spolek posluchačů architektury

 – Naplánovat trasu
Sdružování studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze. Spolek je svobodnou, nezávislou a dobrovolnou organizací otevřenou pro všechny studenty, kteří se chtějí aktivně podílet na studentském životě naší …
224 356 393

Audiovizuální centrum studentů ČVUT, z.s.

 – Naplánovat trasu
Audiovizuální tvorba. Záznamy a přímé přenosy přednášek, konferencí i volnočasových aktivit. Tvorba propagačních videí. Zájmový spolek (nejen) studentů ČVUT. Vzdělávání v oblasti …
605 831 713

Spolek absolventů a přátel Fakulty stavební ČVUT v Praze

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení absolventů a přátel …
224 354 874

International Student Club CTU in Prague

 – Naplánovat trasu
Vytváření mezinárodní komunity na ČVUT. Integrace zahraničních studentů do života v České republice a dění ve škole. Pořádáme kulturní a společenské akce, výlety a …
233 051 904

Studentská unie ČVUT

 – Naplánovat trasu
Podpora studentského mimoškolního života. Pořádání kulturních, společenských a sportovních …
257 224 240

Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení absolventů a přátel ČVÚT. Organizujeme semináře, konference, setkání a společenské …
224 352 295

Motolák

 – Naplánovat trasu
Jako studentský spolek se snažíme otevírat bránu do bohatšího studentského života mediků, a odlehčit tím strastiplnou cestu za vysněným titulem. Chceme podpořit seberealizaci studentů, pomoci v jejich vzájemné spolupráci, chceme se bavit i vzdělávat, chceme …
607 679 768

Asociace absolventů ruských (sovětských) vysokých škol

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu pro odborný růst absolventů. Organizujeme studijní pobyty a …
732 955 026

Prager Deutscher Klub

 – Naplánovat trasu
Provozujeme studentský spolek pro studenty i veřejnost, které zajímá německé právo, řeč a kultura. Podporujeme studium a povědomí o právu a kultuře německy mluvících zemí a jejich vlivu na české reálie. Organizujeme vzdělávací aktivity, diskuse a přednášky. Spolupracujeme se zahraničními …

Common Law Society

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení podporující studium a povědomí o právu, právních systémech a právní …
777 711 521

Spolek studentů historie FF UK, o.s.

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení, vytvořené pro studenty a absolventy studia historie na FF UK za účelem navazování vzájemných kontaktů v rámci studijního …
221 619 297