Firmy

Laetitia - spolek pro vokální a komorní hudbu

 – Naplánovat trasu
Spolek zajišťuje koncertní programy s možností vystupování sboru spolku i jiných hudebních těles. Nabízíme vystoupení v České republice a v zahraničí. Zprostředkováváme spolupráci sboru a orchestru s instrumentálními hráči a ansámbly, s orgány státní a místní správy i s kulturními …
274 778 173

Pražský filharmonický sbor

 – Naplánovat trasu
Vystupujeme na koncertech a organizujeme vlastní pěvecká …
224 267 538

Vysokoškolský umělecký soubor, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Provozujeme pěvecký sbor složený ze studentů, absolventů a zaměstnanců Karlovy Univerzity. Pořádáme koncerty, opery a vystoupení. Vydáváme nahrávky i CD …
224 932 870

Z.s. TAP

 – Naplánovat trasu
Provozujeme kapelu tělesně postižených studentů a absolventů škol pražského Jedličkova ústavu. Pravidelně vystupujeme na velkých i menších českých festivalech, v zahraničí nebo na firemních večírcích. Vydáváme …
604 117 067

Společnost pro duchovní hudbu

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním zájemců o chrámovou i koncertní duchovní hudbu a přispíváme k jejímu rozvoji. Snažíme se šířit duchovní hudbu při bohoslužbách nebo při kulturních příležitostech, jako jsou koncerty, různá vystoupení, festivaly či přehlídky …
233 321 616

Hudební sdružení Ďáblík

 – Naplánovat trasu
Provoz souboru dětí a mládeže věnujících se hře na hudební …
776 594 677


LINHA SINGERS, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka hudebních vystoupení s repertoárem instrumentální hudby 17. - 19. století. Nabídka LP a CD. Pořádání …
603 934 858

Spolek přátel Českého noneta o.s.

Provozujeme komorní soubor hrající klasickou hudbu. Specifické nástrojové obsazení houslí, violy, violoncella, kotrabasu a dechového kvinteta. Tímto umožňuje do repertoáru přirozeně zařazovat skladby od baroka po …

Pěvecký spolek Orfej

 – Naplánovat trasu
Provozujeme smíšený pěvecký sbor. Zaměřujeme se na duchovní i světské skladby od renesance po současnost. Pořádáme koncerty a vystupujeme ve veřejných soutěžích a na …
602 643 253

Česká jazzová společnost

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme příznivce jazzu a amatérské i profesionální hudebníky. Pořádáme kurzy s názvem Letní jazzová dílna či jazzovou soutěž Czech Jazz …
775 166 741

Bengas

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou a rozvojem romské kultury. Vydáváme nosiče hudby a prezentujeme umělecká díla. Provozujeme skupinu Bengas. Repertoár zahrnuje častušky, čardáše, rytmy Arábie a …
605 356 530

Pražský komorní kytarový orchestr, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme hudební …

Sdružení pěveckého sboru Camerata

 – Naplánovat trasu
Provozujeme pěvecký a komorní sbor pro osoby od 11 let. Pořádáme …
773 158 773