Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Senologická společnost

 – Naplánovat trasu
Sdružení lékařů zabývajících se problematikou nemocí mléčné …
272 653 884

Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace pomáhající ženám s rakovinou prsu. Prosazování rovných práv a podmínek k léčení a rekonvalescenci. Poskytování poradenství. Cílem organizace je vytvářet informační a edukační centrum pro veřejnost, onkologicky nemocné a jejich organizace, poskytovat metodickou pomoc …
222 733 733

Mamma HELP, z. s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování žen s rakovinou prsu a jejich blízkých, lékařů, sester a …
272 731 000

Diagnóza CML občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zabývající se pomocí lidem s chronickou myeloidní leukémií. Snažíme se zlepšit péči o nemocné a pořádáme odborné přednášky. Zprostředkováváme odborné informace o onemocnění CML a možnostech léčby. Spolupracujeme s organizacemi v …
728 308 360


Klub ŽAP - ženy s nádorovým onemocněním, o.s.

 – Naplánovat trasu
Klub přispívá ke zdokonalení péče o nádorově nemocné a poskytuje poradenství a pomoc při řešení problémů spojených s nemocí. Nabízíme rady týkající se poskytování protetických pomůcek a nároků u zdravotních pojišťoven, pomoc při zlepšení psychické i fyzické kondice a zvýšení …
605 700 360

Eva - sdružení na podporu onkologické gynekologie

 – Naplánovat trasu
Základním cílem je získávat finanční prostředky na podporu využití vědeckých poznatků v oblasti onkologické …
224 930 901

Nadační fond Pink Bubble

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na podporu onkologicky nemocných náctiletých a mladých dospělých v průběhu léčby, v době rekonvalescence a při následném návratu do …

Liga proti rakovině Praha

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby v oblasti nádorové prevence a zlepšení kvality života nádorově …
224 919 732

ONKOMAJÁK, z.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc onkologicky nemocným pacientům. Provádíme osvětu a prevenci rakoviny tlustého střeva, vaječníků, mozku či plic. Poskytujeme odborné …
776 261 472

Ústecký Arcus - občanské sdružení onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje spoluobčany s onkologickým onemocněním. Pochopení onemocnění komplexně a poskytnutí praktické pomoci …
475 211 513

Rezonance, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení onkologicky nemocných. Poskytování odborného …
475 201 430

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme zdravotnické programy ke zkvalitnění života nemocných s leukémií i jinými těžkými chorobami krve a …
377 521 753

Haima Plzeň z.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci dětem s poruchou krvetvorby. Unie sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese, rodiče a přátele dětí s onemocněním …
604 777 419