Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Senologická společnost

 – Naplánovat trasu
Sdružení lékařů zabývajících se problematikou nemocí mléčné …
272 653 884

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme zdravotnické programy ke zkvalitnění života nemocných s leukémií i jinými těžkými chorobami krve a …
377 521 753

Sdružení Šance - sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se záměrem humanizovat protinádorovou léčbu dětí. Pořádáme rekondiční pobyty a vedeme registr dárců kostní dřeně. Dále organizujeme divadelní představení, koncerty, vánoční besídky, víkendové pobyty, den dětí i společenské …
585 854 476

ONKO - Naděje, sdružení onkologických pacientů Karviná

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme pomoc lidem s onkologickým onemocněním. Provozujeme krizové centrum, realizujeme projekty a pořádáme …
596 338 177

Haima České Budějovice-občanské sdružení pro pomoc dětem s poruchou

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci dětem s poruchou krvetvorby nebo s hematoonkologickým onemocněním (leukémie). Získávání prostředků pro pomoc dětem prostřednictvím sbírek finančních a jiných darů od jednotlivých osob, organizací a institucí u nás i v …
724 687 684

Liga proti rakovině, sdružení onkologických pacientů a přátel

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby v oblasti nádorové prevence a zlepšení kvality života nádorově …
495 270 121

Haima Plzeň z.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci dětem s poruchou krvetvorby. Unie sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese, rodiče a přátele dětí s onemocněním …
604 777 419

Onko Niké Krnov - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu

 – Naplánovat trasu
Sdružování pacientek po prodělaném zhoubném onemocnění prsu. Pořádáme každoroční ozdravné …
607 126 930

ONKOMAJÁK, z.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc onkologicky nemocným pacientům. Provádíme osvětu a prevenci rakoviny tlustého střeva, vaječníků, mozku či plic. Poskytujeme odborné …
776 261 472

Sdružení onkologických pacientů Arcus - život

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na získávání, zpracovávání a rozšiřování informací s onkologickou tématikou včetně nabídky pomoci …
723 537 530

Česká společnost histo-a cytochemická, z.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje histochemických, imunohistochemických a cytochemických metod pro poznávání složení a funkce jednotlivých tkáňových a buněčných systémů. Sdružujeme pracovníky základního a aplikovaného výzkumu na zainteresovaných pracovištích. Společnost je členem a působí na konferencích …
495 816 294

Klub Diana, sdružení onkologicky nemocných a přátel

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci onkologickým pacientům získat sebedůvěru a najít odvahu znovu se zapojit do života společnosti. Zajišťujeme rehabilitační cvičení a plavání, rekondiční pobyty, zájezdy a jednodenní …
604 541 337

Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace pomáhající ženám s rakovinou prsu. Prosazování rovných práv a podmínek k léčení a rekonvalescenci. Poskytování poradenství. Cílem organizace je vytvářet informační a edukační centrum pro veřejnost, onkologicky nemocné a jejich organizace, poskytovat metodickou pomoc …
222 733 733

Klub ŽAP - ženy s nádorovým onemocněním, o.s.

 – Naplánovat trasu
Klub přispívá ke zdokonalení péče o nádorově nemocné a poskytuje poradenství a pomoc při řešení problémů spojených s nemocí. Nabízíme rady týkající se poskytování protetických pomůcek a nároků u zdravotních pojišťoven, pomoc při zlepšení psychické i fyzické kondice a zvýšení …
605 700 360