Firmy

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR okresní výbor Strakonice

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami. Naším cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory. Specializujeme se na prevenci civilizačního onemocnění jako je osteoporóza, epilepsie nebo roztroušená …
383 321 931

ILCO Tábor, z.s.

 – Naplánovat trasu
Klub sdružuje občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Nabízíme rady a informace o problémech života se stomií včetně informací o dostupných pomůckách. Dále zajišťujeme přednášky odborníků a prezentace firem, rekondiční pobyty a společenské …
723 548 405

Czech Association of Combat Medics

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb v oblasti záchrany lidských životů v taktickém prostředí. Sdružování lidí zabývajících se touto …
777 206 103

Svaz diabetiků ČR - územní organizace Písek

 – Naplánovat trasu
Sdružení diabetiků. Pořádání školení, zájezdů a …
608 223 621

Roska Jindřichův Hradec, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních …
384 971 272

Domov svaté Anežky

Poskytujeme sociální služby (sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, podpora samostatného bydlení) a provozuje chráněné pracovní dílny a chráněná pracoviště (truhlářská, keramická, tkalcovská, PO-TISK, údržba veřejné zeleně a …

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích …
775 085 124

Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se provozováním centra pracovní a sociální rehabilitace a provozem chráněných dílen pro osoby s mentálním, tělesným i kombinovaným postižením ve věku od 16-ti let. Snažíme se je podporovat při integraci do běžných životních situací a zprostředkovávat nové sociální …
776 134 683

Jihočeské nemocnice, a.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sdružování nemocnic. Provozujeme centrální objednávkový systém spotřebního materiálu pro jihočeské nemocnice, jednáme navenek za skupinu jihočeských nemocnic, zpracováváme materiály a další …
387 872 981

Futurum F s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Posláním společnosti Futurum F s.r.o. je v rámci sociálního podnikání umožnit osobám s duševním …
604 737 110

ILCO ČB

 – Naplánovat trasu
Klub sdružuje občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Nabízíme rady a informace o problémech života se stomií, včetně informací o dostupných pomůckách. Dále zajišťujeme přednášky odborníků a prezentace firem, rekondiční pobyty a společenské …
728 166 265

Fokus Tábor

 – Naplánovat trasu
Sdružení pomáhá duševně nemocným spoluobčanům uplatnit se ve společnosti a plnohodnotně …
603 476 115

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - základní organizace Onko Strakonice

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami. Naším cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory. Specializujeme se na prevenci civilizačního …
383 333 627

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenské centrum Tábor, p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozování poradenského centra s cílem ochrany a pomoci zdravotně postiženým lidem. Zaměřujeme se na nedoslýchavé, neslyšící a jejich rodinné příslušníky. Poradenství a zprostředkování kontaktů na firmy zajišťující kompenzační pomůcky odstraňující bariéry pro sluchově …
381 231 122