Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Česká gynekologická a porodnická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti gynekologie a porodnictví. Sdružujeme lékaře a ostatní vysokoškolsky vzdělané pracovníky, podílející se na prevenci, diagnostice, léčbě nebo výzkumu chorob z oboru gynekologie. Pořádáme vzdělávací kurzy a odborné …
542 220 017

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Paprsek

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu práv, zájmů a potřeb zdravotně postižených dětí a jejich …
515 537 061

Český klub nedoslýchavých Help

 – Naplánovat trasu
Hájíme zájmy sluchově postižených - nedoslýchavých, usilujeme o větší informovanost veřejnosti o problémech sluchově postižených a poskytujeme svým členům komplexní služby, které pomáhají při překonávání každodenních bariér v jejich životě. Nabízíme odborné sociální poradenství a aktivizační …
541 240 381

Česká chirurgická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti chirurgie. Pořádáme vzdělávací akce či odborné kongresy a sjezdy. Usilujeme o zvyšování postgraduálního vzdělávání svých …
532 232 983

Česká společnost intenzivní medicíny

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním lékařů a sester v oblasti intenzivní medicíny. Pořádáme konference a zajišťujeme další vzdělávání členů. Vydáváme odbornou literaturu. Cílem je vytvořit prostor pro spolupráci a diskusi anesteziologů, chirurgů, internistů, kardiologů, pediatrů, neurologů a …
543 182 553

Klub stomiků Brno, z.s.

 – Naplánovat trasu
Klub sdružuje občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Nabízíme rady a informace o problémech života se stomií včetně informací o dostupných pomůckách. Dále zajišťujeme přednášky odborníků a prezentace firem, rekondiční pobyty a společenské …
603 540 786

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Poskytujeme sociální služby nevidomým a slabozrakým. Nabízíme aktivizační a motivační programy či vzdělávací kurzy pro zrakově postižené osoby. Zajišťujeme sociální poradenství, asistenční služby, sociální rehabilitace. Provozujeme sociálně terapeutickou dílnu. Organizujeme rekvalifikační …

Sdružení pro alergické a astmatické děti

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení pro alergické a astmatické děti. Rozvíjíme spolupráci rodičů dětí postižených astmatem a jinými alergiemi s …

Společnost Podané ruce, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na prevenci a léčbu drogových závislostí a na práci s dětmi a dospívajícími. Zajišťujeme terénní …
515 264 996

Klub bechtěreviků ČR z.s.

 – Naplánovat trasu
Klub sdružuje pacienty trpící Bechtěrevovou chorobou. Zajišťuje informovanost v oblastech sociálního zabezpečení, zdravotní péče a lázeňství. Organizujeme a účastníme se turnajů ve stolním tenise, volejbalu a …
605 769 102

Roska Kyjov, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc s roztroušenou sklerózou formou fyzioterapie a ergoterapie. Zajišťujeme setkávání členů, odborné přednášky a rekondiční pobyty. Poskytujeme sociální, zdravotní i právní …
607 254 431


Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Základní organizace Veselí nad Moravou

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou a obhajobou potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR. Nabízíme tlumočnické služby pro sluchově postižené, kurzy znakového jazyka pro veřejnost, poradenské centrum pro sluchově postižené, sociálněprávní poradenství, pomoc při jednání na úřadech, pronájem …
518 322 449

MgA. Ivana Dočkalová

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb hiporehabilitačního centra. Práce s postiženými i zdravými dětmi, výuka jízdy na …
737 826 412