Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích …
737 721 504

Klub Diana, sdružení onkologicky nemocných a přátel

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci onkologickým pacientům získat sebedůvěru a najít odvahu znovu se zapojit do života společnosti. Zajišťujeme rehabilitační cvičení a plavání, rekondiční pobyty, zájezdy a jednodenní …
604 541 337

Klub stomiků Brno, z.s.

 – Naplánovat trasu
Klub sdružuje občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Nabízíme rady a informace o problémech života se stomií včetně informací o dostupných pomůckách. Dále zajišťujeme přednášky odborníků a prezentace firem, rekondiční pobyty a společenské …
603 540 786

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Paprsek

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu práv, zájmů a potřeb zdravotně postižených dětí a jejich …
515 537 061

Dobrovolnické centrum Motýlek, o.s.

 – Naplánovat trasu
Vybíráme a připravujeme dobrovolníky pro zrealizování volnočasových aktivit pacientů zdravotnických a sociálních zařízení. Provozujeme půjčovnu knih a her pro …
532 234 504

Česká společnost pro genovou a buněčnou terapii

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti genové a buněčné terapie. Zaměřujeme se na podporu vzdělávání odborné veřejnosti a také na zvyšování povědomí veřejnosti o genetické a buněčné terapii. Zastupujeme výzkumné pracovníky a vědce, kteří se zabývají genetickou a buněčnou …
533 331 311

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky

 – Naplánovat trasu
Dbáme na obhajobu, prosazování a naplňování zájmů a potřeb osob se zdravotním postižením v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy. Jsme hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, členem několika mezinárodních …
542 214 110

Česká lékařská akupunkturistická společnost

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je sloužit lékařům i pacientům jako široký zdroj informací o akupunktuře a akupunkturních přidružených …
541 217 726

Zavři uši o. s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je podporovat kulturu neslyšících a přibližovat ji slyšícím. Pořádáme a organizujeme vernisáže a výstavy neslyšících fotografů, psychorehabilitační pobyty, módní přehlídky, filmové festivaly, přednášky a …

Slůně - fond pro pomoc nemocným dětem, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci postiženým …
545 245 131

HapAteliér - Sociálně terapeutická dílna pro zrakově postižené

Provozujeme výtvarně a řemeslně zaměřenou dílnu pro nevidomé a slabozraké. Poslání sociálně terapeutické dílny pro těžce zrakově postižené osoby spočívá především v podpoře při získávání, rozvoji a upevňování pracovních, sociálních a motorických schopností klientů …

Sdružení pro alergické a astmatické děti

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení pro alergické a astmatické děti. Rozvíjíme spolupráci rodičů dětí postižených astmatem a jinými alergiemi s …

Archa Community, o.s.

 – Naplánovat trasu
Organizujeme volnočasové aktivity založené na křesťanských zásadách pro postižené děti a …
724 368 123