Firmy

Dobrovolnické centrum Motýlek, o.s.

 – Naplánovat trasu
Vybíráme a připravujeme dobrovolníky pro zrealizování volnočasových aktivit pacientů zdravotnických a sociálních zařízení. Provozujeme půjčovnu knih a her pro …
532 234 504

Česká gynekologická a porodnická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti gynekologie a porodnictví. Sdružujeme lékaře a ostatní vysokoškolsky vzdělané pracovníky, podílející se na prevenci, diagnostice, léčbě nebo výzkumu chorob z oboru gynekologie. Pořádáme vzdělávací kurzy a odborné …
542 220 017

Skalpel soukromých lékařů a podnikatelů ve zdravotnictví ČR

 – Naplánovat trasu
Sdružování zastánců soukromé zdravotní …
543 212 752

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou a obhajobou potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR. Nabízíme tlumočnické služby pro sluchově postižené, kurzy znakového jazyka pro veřejnost, poradenské centrum pro sluchově postižené, sociálněprávní poradenství, pomoc při jednání na úřadech, pronájem …
541 211 389

Česká lékařská akupunkturistická společnost

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je sloužit lékařům i pacientům jako široký zdroj informací o akupunktuře a akupunkturních přidružených …
541 217 726

Česká společnost pro bioimplantologii

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je sdružit teoretické, výzkumné pracovníky, laboratorní obory i klinické lékaře. Všechny, kteří nějakým způsobem zasahují do oblasti Moderní terapie, tkáňových a buněčných …
774 117 762

PIAFA Vyškov, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci a služeb zdravotně postiženým v oblasti integrace do běžného společenského prostředí. Využívané metody HR, CT, …
603 813 461

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Celiakie

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství prostřednictvím našich stránek lidem, co chtějí podstoupit bezlepkovou …
603 515 718

Česká společnost pro genovou a buněčnou terapii

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti genové a buněčné terapie. Zaměřujeme se na podporu vzdělávání odborné veřejnosti a také na zvyšování povědomí veřejnosti o genetické a buněčné terapii. Zastupujeme výzkumné pracovníky a vědce, kteří se zabývají genetickou a buněčnou …
533 331 311

SPMP ČR pobočný spolek Brno

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby v oblasti pomoci osobám mentálně postiženým a jejich rodinám. Pořádáme letní tábory, rehabilitační pobyty, klubová setkání a hraní kuželek. Zajišťujeme odborné sociální poradenství v nepříznivých životních situacích. Nabízíme asistenci při jednání na …
545 581 458

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky

 – Naplánovat trasu
Dbáme na obhajobu, prosazování a naplňování zájmů a potřeb osob se zdravotním postižením v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy. Jsme hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, členem několika mezinárodních …
542 214 110

Česká společnost intenzivní medicíny

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním lékařů a sester v oblasti intenzivní medicíny. Pořádáme konference a zajišťujeme další vzdělávání členů. Vydáváme odbornou literaturu. Cílem je vytvořit prostor pro spolupráci a diskusi anesteziologů, chirurgů, internistů, kardiologů, pediatrů, neurologů a …
543 182 553

Česká lékařská akupunkturická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou výzkumu v oblasti akupunktury. Poskytujeme informace o akupunktuře a akupunkturních přidružených technikách. Pořádáme odborné kurzy akupunktury a vydáváme odbornou …
541 217 726

Brněnský spolek neslyšících

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc a podporu neslyšícím. Nabízíme tlumočnické služby, sociální poradenství, rehabilitaci a další. Provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek a …
541 233 039