Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Klub stomiků Karlovy Vary

 – Naplánovat trasu
Provozujeme klub sdružující občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Nabízíme rady o problémech života se stomií, včetně informací o dostupných pomůckách. Dále zajišťujeme přednášky odborníků a prezentace firem, rekondiční pobyty a společenské …
736 647 210

Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Ostrov

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení osob onemocněné …
733 655 859

Světlo Kadaň z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní a terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služeb je snižování sociálních či zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s …
727 954 163

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - základní organizace Sokolov

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství neslyšícím. Nabízíme tlumočnické služby, sociální poradenství a rehabilitace, sociálně aktivizační služby a půjčujeme kompenzační …
352 600 588

ZO SPCCH Habartov

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci sdružující občany trvale postižené závažnými civilizačními chorobami. Rozvíjíme léčebnou a sociální rehabilitaci zdravotně postižených dětí i dospělých. Organizujeme rekondiční pobyty a tábory pro kardiaky, diabetiky, postižené roztroušenou sklerózou i dialyzované …

Ilco Cheb - klub stomiků při chirurgickém oddělení nemocnice Cheb

 – Naplánovat trasu
Klub sdružující občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Cílem projektu je zlepšit postavení stomiků v České republice. Výměna zkušenosti s německým a slovenským ILCO sdružením v oblasti péče o stomiky a porovnání, jak dobrá péče může pomoci k zaměstnávání osob se zdravotním …
605 281 083

K-Centrum Sokolov

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc lidem s drogovým problémem, jejich příbuzným a známým. Centrum informuje veřejnost o drogové problematice. Těžištěm je minimalizace rizik, vyplývajících ze škodlivého užívání drog, motivace k …
739 570 103

Roska Sokolov, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních …
602 719 662

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. Základní organizace Sokolov

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními …

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. - základní organizace Kynšperk nad Ohří

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními …

Svaz důchodců ČR, místní organizace Mariánské Lázně

 – Naplánovat trasu
Organizování společenských, kulturních i sportovních akcí pro …
354 622 768

Svaz diabetiků ČR územní organizace Karlovy Vary

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství a pomoci diabetikům. Posláním organizace je pomáhat osobám s diabetem na území ČR v jejich plném začlenění do společenského života, realizovat zdravotní, sociální a další aktivizační programy, a podílet se na osvětě …
608 179 090

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. Okresní výbor Sokolov

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními …
604 184 564

Krajská organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou a obhajobou potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR. Nabízíme tlumočnické služby pro sluchově postižené, kurzy znakového jazyka pro veřejnost, poradenské centrum pro sluchově postižené, sociálněprávní poradenství, pomoc při jednání na úřadech, pronájem …
352 600 588