Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti klinické neurofyziologie. Organizujeme sjezdy, workshopy, soutěže a další akce. Vyhlašujeme také granty, například na podporu mladých …
495 816 332

Český klub nedoslýchavých Help

 – Naplánovat trasu
Hájíme zájmy sluchově postižených - nedoslýchavých, usilujeme o větší informovanost veřejnosti o problémech sluchově postižených a poskytujeme svým členům komplexní služby, které pomáhají při překonávání každodenních bariér v jejich životě. Nabízíme odborné sociální poradenství a aktivizační …
495 407 487

TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz centra sociálních služeb pro nevidomé a …
495 523 729

Diaklub Nová Paka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení diabetických dětí. Pořádáme …
604 336 428

Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje v oblasti klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Pořádáme odborné kurzy či pravidelné kongresy. Řádným členem společnosti se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném …
495 832 890

Společnost pro myoskeletální medicínu

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti myoskeletální medicíny. Organizujeme vzdělávací a školicí akce či mezinárodní konference. Poskytujeme například kurzy pro lékaře či fyzioterapeuty. Nabízíme časopisy a odbornou …
495 837 280

Liga proti rakovině, sdružení onkologických pacientů a přátel

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby v oblasti nádorové prevence a zlepšení kvality života nádorově …
495 270 121

Česká farmaceutická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se shromažďováním, rozvíjením a uplatňováním poznatků farmaceutických věd a jejich aplikací v péči o zdraví. Organizujeme odborné vzdělávací …
495 067 355

Roska Hradec Králové, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajišťujeme setkávání členů a rekondiční …
604 121 995

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích …
778 702 410

Občanské sdružení Podzámčí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování péče o zdravotně postižené a lidi v důchodovém věku. Nabízíme dohled nad seniory v domácnosti, pěstounskou a poručnickou péči. Poskytujeme služby pěstounským rodinám a podporu dysfunkčních …
604 240 344

Asociace protetických pacientů

 – Naplánovat trasu
Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením protetických a handicapovaných …
602 402 484

Občanské sdružení Za kvalitu péče v gerontologii - gerontologické partnerství

 – Naplánovat trasu
Sdružování odborníků z oblasti gerontologie, sociální práce, ošetřovatelství a vzdělávání včetně dobrovolníků zajišťujících péči o seniory. Pořádání gerontologických …

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Hradecký spolek neslyšících

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se zaměřením na podporu, poskytování sociálních služby a odborného poradenství občanům se sluchovým postižením. Pořádáme kulturní a společenské akce, rekondiční pobyty či …
495 453 460