Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje v oblasti klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Pořádáme odborné kurzy či pravidelné kongresy. Řádným členem společnosti se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném …
495 832 890

Společnost pro myoskeletální medicínu

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti myoskeletální medicíny. Organizujeme vzdělávací a školicí akce či mezinárodní konference. Poskytujeme například kurzy pro lékaře či fyzioterapeuty. Nabízíme časopisy a odbornou …
495 837 280

Česká farmaceutická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se shromažďováním, rozvíjením a uplatňováním poznatků farmaceutických věd a jejich aplikací v péči o zdraví. Organizujeme odborné vzdělávací …
495 067 355

TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz centra sociálních služeb pro nevidomé a …
495 523 729

Tichý svět, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Vytváření a rozvoj zdravého a stabilního trhu práce pro neslyšící. Poskytujeme služby v oblasti sociální rehabilitace, odborného sociálního poradenství a tlumočnických služeb. Dále realizujeme vzdělávací programy, mediace, podporujeme vznik pracovišť pro …
602 635 100

Občanské sdružení Za kvalitu péče v gerontologii - gerontologické partnerství

 – Naplánovat trasu
Sdružování odborníků z oblasti gerontologie, sociální práce, ošetřovatelství a vzdělávání včetně dobrovolníků zajišťujících péči o seniory. Pořádání gerontologických …

Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním odborníků v medicínských oborech radiační onkologie, radiologická fyzika a radiobiologie. Poskytujeme vzdělávací systém pro lékaře i nelékaře. Vydáváme odborné …
495 832 183

Společnost pro metabolická onemocnění skeletu

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti metabolických onemocnění skeletu. Poskytujeme informace o diagnostice a možné léčbě osteoporózy. Pořádáme celostátní …
495 832 129

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR základní organizace

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství neslyšícím. Nabízíme tlumočnické služby, sociální poradenství a rehabilitace či sociálně aktivizační služby. Dále půjčujeme kompenzační …
605 836 629

Česká neuroradiologická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti …
495 832 292

Česká společnost histo-a cytochemická, z.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje histochemických, imunohistochemických a cytochemických metod pro poznávání složení a funkce jednotlivých tkáňových a buněčných systémů. Sdružujeme pracovníky základního a aplikovaného výzkumu na zainteresovaných pracovištích. Společnost je členem a působí na konferencích …
495 816 294

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Hradecký spolek neslyšících

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se zaměřením na podporu, poskytování sociálních služby a odborného poradenství občanům se sluchovým postižením. Pořádáme kulturní a společenské akce, rekondiční pobyty či …
495 453 460

Společnost lékařů sociálního zabezpečení

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme odborná stanoviska k otázkám postavení a úloze lékařů v systému sociálního zabezpečení a přerodu sociálního zabezpečení do struktur sociálního pojištění. Pořádáme vědecko-pracovní setkání zaměřená na posuzování vybraných zdravotních …
495 076 233

Česká odborná společnost klinické farmacie

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je garantovat koordinovaný rozvoj klinické farmacie v ČR s důrazem na kvalitu svých odborníků, standardy a metodiku práce klinického farmaceuta aby práci vykonával odborník se specializovanou způsobilostí v oboru klinická farmacie a rozvoj samostatných oddělení klinické …
495 511 255