Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Diaklub Nová Paka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení diabetických dětí. Pořádáme …
604 336 428

OSPH Bydžovská Lhotka

 – Naplánovat trasu
Mezi naše služby patří zejména nabídka cvičení prostřednictvím koní, oslů a psů. Dále pořádání jízd na koních a oslech v sedle a ve vozíku. Zajištění celodenních vyjížděk, účasti na pořádaných akcích, víkendových pobytů. Zaměření také na enviromentální výchovu a rekreační …
605 434 718

Spolek pro trombózu a hemostázu

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním odborníků zabývajících se problematikou trombózy a hemostázy za účelem tvorby podmínek směřujících ke zdokonalení péče o nemocné. Zajišťujeme pořádání různých odborných akcí, věnujeme prostor diskuzím, aj. Dále pořádáme odborné konference s mezinárodní …
603 223 901

Tichý svět, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Vytváření a rozvoj zdravého a stabilního trhu práce pro neslyšící. Poskytujeme služby v oblasti sociální rehabilitace, odborného sociálního poradenství a tlumočnických služeb. Dále realizujeme vzdělávací programy, mediace, podporujeme vznik pracovišť pro …
602 635 100

Český klub nedoslýchavých Help

 – Naplánovat trasu
Hájíme zájmy sluchově postižených - nedoslýchavých, usilujeme o větší informovanost veřejnosti o problémech sluchově postižených a poskytujeme svým členům komplexní služby, které pomáhají při překonávání každodenních bariér v jejich životě. Nabízíme odborné sociální poradenství a aktivizační …
495 407 487

Občanské sdružení Za kvalitu péče v gerontologii - gerontologické partnerství

 – Naplánovat trasu
Sdružování odborníků z oblasti gerontologie, sociální práce, ošetřovatelství a vzdělávání včetně dobrovolníků zajišťujících péči o seniory. Pořádání gerontologických …

Roska Hradec Králové, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajišťujeme setkávání členů a rekondiční …
604 121 995

Centrum péče o duševní zdraví

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení s nabídkou pomoci lidem s psychosociálním onemocněním při začleňování do běžného života. Přispíváme ke zkvalitnění jejich života, předcházíme osamělosti a napomáháme k obnově a rozvoji dovedností či schopností. Organizujeme volnočasové …
605 037 814

Svaz diabetiků České republiky Územní organizace Trutnov

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství a pomoci …

Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním odborníků v medicínských oborech radiační onkologie, radiologická fyzika a radiobiologie. Poskytujeme vzdělávací systém pro lékaře i nelékaře. Vydáváme odborné …
495 832 183

Česká farmaceutická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se shromažďováním, rozvíjením a uplatňováním poznatků farmaceutických věd a jejich aplikací v péči o zdraví. Organizujeme odborné vzdělávací …
495 067 355

Společnost lékařů sociálního zabezpečení

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme odborná stanoviska k otázkám postavení a úloze lékařů v systému sociálního zabezpečení a přerodu sociálního zabezpečení do struktur sociálního pojištění. Pořádáme vědecko-pracovní setkání zaměřená na posuzování vybraných zdravotních …
495 076 233

Laxus o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc, poradenství a léčbu lidem ohroženým důsledky užívání návykových …
495 515 907

Občanské sdružení Podzámčí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování péče o zdravotně postižené a lidi v důchodovém věku. Nabízíme dohled nad seniory v domácnosti, pěstounskou a poručnickou péči. Poskytujeme služby pěstounským rodinám a podporu dysfunkčních …
604 240 344