Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Milena Buriánková

 – Naplánovat trasu
Pořádání preventivních a ozdravných programů a nabídka pomoci při hledání duchovní …
722 902 437

Sdružení občanů při výchovném a vzdělávacím zařízení Alvalída

 – Naplánovat trasu
Poskytování alternativní péče pro děti, mládež a dospělé s …
910 080 446

Lomnická společnost přátel dětí zdravotně postižených

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální služby spojené s profesní …
481 671 699

Roska Liberec

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou mozkomíšní sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů. Disponujeme společenským klubem a cvičební místností. Pořádáme semináře s odbornými …
606 888 780

Tichý svět, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Vytváření a rozvoj zdravého a stabilního trhu práce pro neslyšící. Poskytujeme služby v oblasti sociální rehabilitace, odborného sociálního poradenství a tlumočnických služeb. Dále realizujeme vzdělávací programy, mediace, podporujeme vznik pracovišť pro …
720 991 977

TyfloCentrum Liberec, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké. Poskytujeme sociálně aktivizační, průvodcovské a předčitatelské služby či možnost práce s internetem. Nabízíme základní sociální …
488 577 661

Nemocnice Horní Pojizeří

 – Naplánovat trasu
Organizace hájí zájmy svých členů v oblasti …
481 661 111

FOKUS Turnov, z.s.

 – Naplánovat trasu
Posláním sdružení je pomáhat občanům s duševním onemocněním a mentálním postižením při jejich začleňování do společnosti. Prostřednictvím poskytovaných služeb se zaměřujeme na obnovu a získání samostatnosti a odpovědnosti k práci s následným uplatněním na trhu práce a schopnosti …
481 321 424

Svaz nedoslýchavých a neslyšících ČR, organizace Jablonec nad Nisou

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou a obhajobou potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR. Nabízíme tlumočnické služby, sociální poradenství a rehabilitaci. Možnost půjčení kompenzačních pomůcek a …
483 366 218

Sdružení zdravotně postižených Železnobrodska

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení zdravotně postižených, zejména neslyšících, onkologicky nemocných, diabetiků a rodičů postižených dětí a …
720 382 233

FOKUS Liberec, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení pomáhá duševně nemocným spoluobčanům v samostatném jednání a řešení své sociální pracovní a zdravotní situace. Nabídka podpory samostatného bydlení, sociálně aktivizačních …
(1)
485 163 440

JRS Medical o. s.

 – Naplánovat trasu
Podpora mezioborové a mezinárodní spolupráce v oblasti urgentní medicíny. Organizace odborných a vzdělávacích …
773 652 107

Česká společnost chirurgie ruky

 – Naplánovat trasu
Usilujeme o zlepšování vzdělávání a výzkumu v oblasti chirurgie ruky. Koordinujeme spolupráci s příbuznými obory. Vydáváme odborné publikace a organizujeme kongresy i vzdělávací …
481 593 918

Sdružení Tulipan

 – Naplánovat trasu
Podpora osob se zdravotním postižením. Nabídka vzdělávací a poradenské činnosti včetně možnosti náhradního plnění. Zaměřujeme se na rozšiřování alternativ tvořivého trávení volného času či podmínek pro seberealizaci pro lidi s …
485 354 217