Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Sdružení Tulipan

 – Naplánovat trasu
Podpora osob se zdravotním postižením. Nabídka vzdělávací a poradenské činnosti včetně možnosti náhradního plnění. Zaměřujeme se na rozšiřování alternativ tvořivého trávení volného času či podmínek pro seberealizaci pro lidi s …
485 354 217

FOKUS Turnov, z.s.

 – Naplánovat trasu
Posláním sdružení je pomáhat občanům s duševním onemocněním a mentálním postižením při jejich začleňování do společnosti. Prostřednictvím poskytovaných služeb se zaměřujeme na obnovu a získání samostatnosti a odpovědnosti k práci s následným uplatněním na trhu práce a schopnosti …
481 321 424

Svaz nedoslýchavých a neslyšících ČR, organizace Jablonec nad Nisou

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou a obhajobou potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR. Nabízíme tlumočnické služby, sociální poradenství a rehabilitaci. Možnost půjčení kompenzačních pomůcek a …
483 366 218


SEMIRAMIS z. ú.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum primární prevence, K-centrum a centrum terénních programů. Jedná se o nízkoprahová zařízení poskytující preventivní, sociální a adiktologické služby uživatelům drog a jejich blízkým osobám. Zajišťujeme vzdělávací aktivity jako jsou semináře nebo besedy o této …
326 303 467

Laxus o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci drogově …
325 514 424

Fokus Labe, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme lidi s duševním onemocněním v návratu a uplatnění ve společnosti, nalézáním možností pro jejich další osobní a pracovní realizaci. Zaměřujeme se také na sociální ekonomiku, komunitní péči a jiné. Specializujeme se i na psychosociální rehabilitaci a …
472 745 159

Tichý svět, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Vytváření a rozvoj zdravého a stabilního trhu práce pro neslyšící. Poskytujeme služby v oblasti sociální rehabilitace, odborného sociálního poradenství a tlumočnických služeb. Dále realizujeme vzdělávací programy, mediace, podporujeme vznik pracovišť pro …
(1)
607 047 623

FOKUS LABE - DENNÍ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 – Naplánovat trasu
Podporujeme lidi s duševním onemocněním v návratu a uplatnění ve společnosti, nalézáním možností pro jejich další osobní a pracovní realizaci. Zaměřujeme se také na sociální ekonomiku, komunitní péči a jiné. Specializujeme se i na psychosociální rehabilitaci a …
472 745 159


Česká asociace paraplegiků - CZEPA

 – Naplánovat trasu
Činnost občanského sdružení podporující vozíčkáře po poškození …
775 980 952

Prostor plus, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťování terénních programů pro práci s uživateli drog, jejich sociálním okolím i veřejností. Aktivní vyhledávání uživatelů omamných a psychotropních látek, pomoc při zmírňování zdravotního a sociálního …
321 715 004

Denní stacionář SANANIM

Jako ambulantní psychoterapeutické centrum poskytujeme poradenství a léčbu lidem ohroženým důsledky užívání především nealkoholových drog. Nabízíme denní stacionární program, otevřenou motivační ambulantní skupinu, individuální psychoterapii a rodinnou …

CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin

 – Naplánovat trasu
Podpora osob po poranění mozku a jejich rodin. Usilování o zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice následků úrazů …
226 807 048