Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

FOKUS Liberec, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení pomáhá duševně nemocným spoluobčanům v samostatném jednání a řešení své sociální pracovní a zdravotní situace. Nabídka podpory samostatného bydlení, sociálně aktivizačních …
(1)
485 163 440

Milena Buriánková

 – Naplánovat trasu
Pořádání preventivních a ozdravných programů a nabídka pomoci při hledání duchovní …
722 902 437

Sdružení zdravotně postižených Železnobrodska

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení zdravotně postižených, zejména neslyšících, onkologicky nemocných, diabetiků a rodičů postižených dětí a …
720 382 233

FUNFÁN, o.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme tým mladých lidí, jež spojuje stejný cíl: zvýšení možností aktivního trávení volného času lidí s jakýmkoliv typem …
732 469 553

Společnost psychosomatické medicíny

 – Naplánovat trasu
Provoz společnosti psychosomatické …
485 151 398

Unie ROSKA - reg. org. ROSKA JABLONEC NAD NISOU, z.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních …
721 462 297

EURO-BRIDGE LIBEREC, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Společnost podporuje osoby a organizace poskytující zdravotní a charitativní pomoc a péči. Nabízí zdravotnické potřeby a …
485 100 969

Nemocnice Horní Pojizeří

 – Naplánovat trasu
Organizace hájí zájmy svých členů v oblasti …
481 661 111

FOKUS Turnov, z.s.

 – Naplánovat trasu
Posláním sdružení je pomáhat občanům s duševním onemocněním a mentálním postižením při jejich začleňování do společnosti. Prostřednictvím poskytovaných služeb se zaměřujeme na obnovu a získání samostatnosti a odpovědnosti k práci s následným uplatněním na trhu práce a schopnosti …
481 321 424

EDUvet.cz z.s.

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení věnované vzdělávání praktiků v hipiatrické praxi. Organizujeme semináře a workshopy zaměřené zejména na jejich použitelnost v praxi. Našim cílem je vzdělávání, výměna informací, spolupráce mezi kolegy, společné řešení složitějších případů a vzájemné …
773 912 444

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR ZO

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou a obhajobou potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR. Zajišťujeme odstraňování informačních, komunikačních a integračních bariér prostřednictvím sociálního poradenství a tlumočnických služeb. Pořádáme zájezdy, exkurze, přednášky a další …
487 453 481

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích …
778 412 704

Česká společnost chirurgie ruky

 – Naplánovat trasu
Usilujeme o zlepšování vzdělávání a výzkumu v oblasti chirurgie ruky. Koordinujeme spolupráci s příbuznými obory. Vydáváme odborné publikace a organizujeme kongresy i vzdělávací …
481 593 918

JRS Medical o. s.

 – Naplánovat trasu
Podpora mezioborové a mezinárodní spolupráce v oblasti urgentní medicíny. Organizace odborných a vzdělávacích …
773 652 107