Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Renarkon, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Působení v oblasti prevence a léčby drogových závislostí. Provozování kontaktních center, terapeutické komunity a chráněného doléčovacího ubytování. Služby jsou poskytovány aktivním uživatelům nealkoholových drog starším 15 let v jakékoli fázi drogové závislosti a jejich rodinným …
723 946 507

Onko Niké Krnov - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu

 – Naplánovat trasu
Sdružování pacientek po prodělaném zhoubném onemocnění prsu. Pořádáme každoroční ozdravné …
607 126 930

Ostravský spolek neslyšících

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme terénní a ambulantní tlumočnické služby, organizujeme kulturně vzdělávací akce, kroužky ručních prací a pantomimu pro …
777 861 276

ONKO - Naděje, sdružení onkologických pacientů Karviná

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme pomoc lidem s onkologickým onemocněním. Provozujeme krizové centrum, realizujeme projekty a pořádáme …
596 338 177

TOXON Morava, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťování finančních i materiálních zdrojů pro komplexní péči o onkologicky nemocné a …

Květinový park osobností

 – Naplánovat trasu
Zajišťování výzdoby parku v prostorách rehabilitačního …
553 607 800

Roska Ostrava, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů. Nabídka zapůjčení rehabilitačních pomůcek jako jsou Viofor, Biolampy, Steppery a Azuni. Realizujeme výlety a oslavy členů …
728 348 058

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích …
776 488 164

Česká společnost klinické farmakologie

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem klinické farmakologie a podílíme se na zajištění pregraduální a postgraduální přípravy lékařů v tomto oboru. Provádíme terapeutické monitorování léčiv a výzkum spotřeby léčiv. Vydáváme zdravotnickou …
596 362 526

Okresní sdružení lékařů - Česká lékařská komora

 – Naplánovat trasu
Sdružování lékařů a hájení jejich …
596 139 057

BESKYD DZR, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování ubytování a stravování pro osoby se sníženou …
(1)
727 861 353

UNIE ROSKA-reg.org. ROSKA Frýdek-Místek,z.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů. Realizujeme také oslavy a …
595 174 430

Česká společnost pro úrazovou chirurgii

 – Naplánovat trasu
Podporujeme rozvoj výzkumu v oblasti úrazové chirurgie. Vydáváme časopis Úrazová chirurgie. Pořádáme kongresy a sympozia. Sdružujeme pracovníky všech medicínských oborů, které se zabývají léčením úrazových stavů i komplikací s nimi …
597 375 002

DIA Klub Ostrava, Česká společnost diabetiků

 – Naplánovat trasu
Provoz územní organizace svazu …
602 154 617