Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Sdružení občanů s celiakií a potravinovými alergiemi Karviná

 – Naplánovat trasu
Sdružování občanů s celiakií a potravinovými …
739 088 969

Slezský klub stomiků Opava

 – Naplánovat trasu
Klub sdružuje občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Nabízíme rady a informace o problémech života se stomií, včetně informací o dostupných pomůckách. Pořádáme schůzovou, přednáškovou, kulturní a společenskou, výchovnou a vzdělávací činnost, sportovní a rekondiční …
777 625 014

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky

 – Naplánovat trasu
Dbáme na obhajobu, prosazování a naplňování zájmů a potřeb osob se zdravotním postižením v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy. Jsme hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, členem několika mezinárodních …
596 110 282

Občanské sdružení Rain Man

 – Naplánovat trasu
Sdružování rodičů s dětmi postiženými autismem, zajišťování pomoci v oblasti zdravotnictví, školství a jednání s …
723 564 399

Tichý svět

 – Naplánovat trasu
Vytváření a rozvoj zdravého a stabilního trhu práce pro neslyšící. Poskytujeme služby v oblasti sociální rehabilitace, odborného sociálního poradenství a tlumočnických služeb. Dále realizujeme vzdělávací programy, mediace, podporujeme vznik pracovišť pro …
720 996 088

Diaktiv

 – Naplánovat trasu
Propagace a podpora aktivního života s diabetem. Pořádáme různé setkání a …
596 530 735

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

 – Naplánovat trasu
Udržujeme koncepci oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, stanovujeme doporučené postupy v oboru, zajišťuje komunikaci s ostatními odbornými společnostmi, orgány státní správy a pojišťovnami. Pořádáme odborné akce a zaštiťujeme či garantujeme jejich odbornou …
597 375 801

TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb a technické pomoci pro nevidomé, těžce zrakově postižené občany i občany s jiným zdravotním, zejména kombinovaným postižením. Nabídka odborného sociálního poradenství, průvodcovských a předčitatelských služeb i sociálně aktivizační …
596 783 073

Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny

 – Naplánovat trasu
Usilujeme o racionální užívání hyperbarické oxygenoterapie a koordinování norem zdravotní péče o sportovní i profesionální potápěče. Zabýváme se prezentováním výsledků léčby a výzkumu v oblasti hyperbarické medicíny na lékařských fórech. Pořádáme …
596 192 483

Česká společnost pro úrazovou chirurgii

 – Naplánovat trasu
Podporujeme rozvoj výzkumu v oblasti úrazové chirurgie. Vydáváme časopis Úrazová chirurgie. Pořádáme kongresy a sympozia. Sdružujeme pracovníky všech medicínských oborů, které se zabývají léčením úrazových stavů i komplikací s nimi …
597 375 002

Základní organizace nedoslýchavých

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství neslyšícím. Nabízíme tlumočnické služby, sociální poradenství a rehabilitace či sociální aktivizační služby. Dále půjčujeme …

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Základní organizace nedoslýchavých Ostrava

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství neslyšícím. Nabízíme tlumočnické služby, sociální poradenství a rehabilitace, sociálně aktivizační služby a půjčujeme kompenzační …
596 937 088

Chlamydie o.s.

 – Naplánovat trasu
Řešení problematiky onemocnění a léčby chronických chlamýdiových …
(1)
732 383 643

Fokus - Opava

 – Naplánovat trasu
Sdružení poskytuje sociální služby duševně nemocným a mentálně postiženým při jejich návratu do …
607 107 806