Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky

 – Naplánovat trasu
Dbáme na obhajobu, prosazování a naplňování zájmů a potřeb osob se zdravotním postižením v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy. Jsme hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, členem několika mezinárodních …
585 242 865

MgA. Ivana Dočkalová

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb hiporehabilitačního centra. Práce s postiženými i zdravými dětmi, výuka jízdy na …
737 826 412

Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti experimentální a klinické farmakologie a toxikologie. Sdružujeme pracovníky, kteří se zabývají klinickou i experimentální farmakologií a toxikologií. Pořádáme odborné přednášky, semináře či …
585 632 569

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - okresní výbor Prostějov

 – Naplánovat trasu
Nabízíme léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postiženým civilizačními chorobami. Naším cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory. Specializujeme se na prevenci civilizačního onemocnění jako je osteoporóza, epilepsie nebo roztroušená …
739 513 405

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum sociálních služeb pro nevidomé, slabozraké a jinak postižené osoby. Poskytujeme odborné poradenství, sociálně aktivizační služby a sociální rehabilitace zaměřené na podporu pracovního uplatnění. Dále nabízíme průvodcovské, předčitatelské a další rozšiřující …
581 735 187

Afázie

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby a poradenství lidem s narušenou schopností komunikace. Zaměřujeme se na nácvik a trénink komunikačních schopností mobilních osob s využitím PC a speciálního tréninkového programu, skupinových setkání a cvičení a přednáškovou činnost se zaměřením na rozvoj komunikačních …
583 311 215

Česká společnost nukleární medicíny

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti nukleární medicíny. Sdružujeme lékaře, zdravotní sestry, farmaceuty, chemiky, imunoanalytiky, fyziky a další specialisty v jiných oborech. Vydáváme odborný časopis a pořádáme multidisciplinární národní kongresy s mezinárodní …
588 442 835

Společnost Podané ruce, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prevencí a léčbou závislostí především na nealkoholických návykových látkách, mezi které patří například závislost na herních automatech. Poskytujeme ambulantní a terénní služby pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách. Nabízíme programy na podporu a rozvoj etnických …
777 454 789

Tichý svět, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Vytváření a rozvoj zdravého a stabilního trhu práce pro neslyšící. Poskytujeme služby v oblasti sociální rehabilitace, odborného sociálního poradenství a tlumočnických služeb. Dále realizujeme vzdělávací programy, mediace, podporujeme vznik pracovišť pro …
720 996 088

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Poradenské centrum

 – Naplánovat trasu
Pomoc osobám se sluchovým postižením při jejich integraci do společnosti. Nabídka tlumočnických služeb, sociálního poradenství, sociálně aktivizačních služeb, půjčování kompenzačních pomůcek, sluchadel, sociální …
775 549 777

Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti gynekologie dětí a dospívajících. Pořádáme odborné konference a …
585 854 103

Klub stomiků Prostějov

 – Naplánovat trasu
Klub sdružuje občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Nabízíme rady a informace o problémech života se stomií, včetně informací o dostupných pomůckách. Pořádáme schůzovou, přednáškovou, kulturní a společenskou, výchovnou a vzdělávací činnost, sportovní a rekondiční …
721 881 484

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích …
775 138 112

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme výchovně-vzdělávací služby. Pořádáme jednodenní i vícedenní zájmové akce. Zajišťujeme péči o děti, mládež, střední generaci i seniory s postižením. Zaměřujeme se na osoby s mentální postižením a osoby s kombinovaným postižením. vedeme různé tvořivé a výtvarné …
(1)
585 011 071