Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Setkávání

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prohlubováním mezinárodního setkávání zdravotně …
(1)
584 440 383


Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky

 – Naplánovat trasu
Dbáme na obhajobu, prosazování a naplňování zájmů a potřeb osob se zdravotním postižením v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy. Jsme hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, členem několika mezinárodních …
585 242 865

Roska Přerov, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních …
737 854 004

Tichý svět, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Vytváření a rozvoj zdravého a stabilního trhu práce pro neslyšící. Poskytujeme služby v oblasti sociální rehabilitace, odborného sociálního poradenství a tlumočnických služeb. Dále realizujeme vzdělávací programy, mediace, podporujeme vznik pracovišť pro …
720 996 088

Spolek ILCO Olomouc, o.s.

 – Naplánovat trasu
Obhajoba zájmů stomiků v České republice. Sdružení jedná s vládními orgány, poslanci a zastupiteli, zdravotními pojišťovnami, zdravotníky a firmami, které dodávají pomůcky. Dále poskytujeme informací stomikům a veřejnosti. Koordinace práce klubů a spolupráce s mezinárodními …
604 740 754

Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti experimentální a klinické farmakologie a toxikologie. Sdružujeme pracovníky, kteří se zabývají klinickou i experimentální farmakologií a toxikologií. Pořádáme odborné přednášky, semináře či …
585 632 569

Nahlas o.s.

 – Naplánovat trasu
Pomáháme dětem a rodinám, které v důsledku onemocnění pneumokokovou nebo meningokovou infekcí mají trvale poškozené zdraví. Podporujeme masovou osvětu a prevenci. Poskytujeme odborné poradenství v lékařské i právní oblasti. Pořádáme sbírky a benefiční akce a zajišťujeme …
581 224 123

Česká společnost nukleární medicíny

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti nukleární medicíny. Sdružujeme lékaře, zdravotní sestry, farmaceuty, chemiky, imunoanalytiky, fyziky a další specialisty v jiných oborech. Vydáváme odborný časopis a pořádáme multidisciplinární národní kongresy s mezinárodní …
588 442 835

Roska Olomouc, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajišťujeme setkávání členů a rekondiční …
774 228 670

Afázie

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby a poradenství lidem s narušenou schopností komunikace. Zaměřujeme se na nácvik a trénink komunikačních schopností mobilních osob s využitím PC a speciálního tréninkového programu, skupinových setkání a cvičení a přednáškovou činnost se zaměřením na rozvoj komunikačních …
583 311 215

Promeritum o.s.

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je zkvalitnit péči o pacienty ve zdravotnických …
587 438 201

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích …
736 671 586