Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Společnost pro studium a léčbu bolesti

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje v oblasti studia a léčby …

Česká společnost podpory zdraví

 – Naplánovat trasu
Pořádání seminářů a kurzů na podporu …
604 294 172

Česká revmatologická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti revmatologie. Vydáváme odborný časopis. Pořádáme pravidelné konference či mezinárodní sjezdy. Zajišťujeme formulaci standardů léčebné péče i doporučených postupů. Podporujeme zvyšování vzdělávání svých …
234 075 340

Česká společnost pro kvalitu ve zdravotnictví

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme propagaci kontinuálního zvyšování kvality při poskytování zdravotní …
602 260 244

Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii

 – Naplánovat trasu
Provoz společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS …
224 967 273

UNIE ROSKA V ČR, REGIONÁLNÍ ORGANIZACE ROSKA PRAHA

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme nabídku pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Specializujeme se na zajištění setkávání členů a rekondičních …
266 712 511

Klub ŽAP - ženy s nádorovým onemocněním, o.s.

 – Naplánovat trasu
Klub přispívá ke zdokonalení péče o nádorově nemocné a poskytuje poradenství a pomoc při řešení problémů spojených s nemocí. Nabízíme rady týkající se poskytování protetických pomůcek a nároků u zdravotních pojišťoven, pomoc při zlepšení psychické i fyzické kondice a zvýšení …
605 700 360

Česká lymfologická společnost

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme odborné pracovníky zabývající se teoretickým i praktickým výzkumem a léčebným ovlivněním lymfatických cév a uzlin. Pořádáme odborné semináře, kurzy a sympozia. Výzkum lymfatického systému probíhá jednak na úrovni experimentální, jednak na úrovni …
224 434 154

RAFAEL INSTITUT, z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení psychoterapeutů a pracovníků pomáhajících profesí, které spojuje odborný zájem o léčbu a prevenci psychického …

Občan, z.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme hledání, vytváření a zavádění takových pravidel ve zdravotnictví, která vedou k posílení postavení občana ve zdravotním systému. Pořádáme konference, semináře a …

Instep - Institut pro skupinovou terapii

 – Naplánovat trasu
Nabídka psychoterapeutického …
603 467 289

Česká společnost pro zdravotnickou techniku

 – Naplánovat trasu
Pořádání pracovních a vědeckých konferencí, seminářů, přednášek a školení pro lékaře a zdravotnické pracovníky. Poskytování poradenství a …
221 082 378

Národní ústav pro autismus, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Poskytování psychologických služeb, diagnostiky a sociálních služeb lidem s autismem i jejich rodinám. Pořádání vzdělávacích kurzů či supervizí. Provoz chráněného bydlení. Organizování letních táborů, zájmových aktivit jako je plavání, cvičení, muzikoterapie, atletika nebo …
267 311 606

Na dlani, o.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora vzdělávání žáků s mentálním postižením i autismem. Zabýváme se vyhledáváním a zpracováním grantů či oslovováním sponzorů a spoluprácí s nimi. Poskytujeme sociální výpomoc či volnočasové i vzdělávací aktivity. Pořizujeme učební pomůcky. Pořádáme veřejné a školní …