Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s.

Zajišťování rehabilitace, rekondice, sociálního a zdravotního poradenství, fyzioterapie, logopedické terapie a rekondičních pobytů. Zaměřujeme se na zlepšování péče o občany postižené cévní mozkovou příhodou a o občany ohrožené vznikem této …

Česká ortodontická společnost

 – Naplánovat trasu
Sdružování lékařů zabývajících se diagnostikou a léčbou nepravidelného postavení zubů a …
608 446 640

McKenzie Institute Czech Republic

 – Naplánovat trasu
Provádíme rehabilitační metody pro odstranění bolestí zad, ramen, kolen a kyčlí. Pořádáme kurzy, vydáváme odborný …
235 301 705

Český svaz zrakově postižených sportovců, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Zajištění sportovních aktivit zrakově postižených občanů. Nabídka aktivit v oblasti fotbalu, cyklistiky, atletiky, bowlingu, plavání. Pořádání různých …
233 351 364

Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Snaha o přechodnou nebo trvalou kompenzaci projevů poruch a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní. Podpora vývoje čtenářských dovedností u dětí s vadami řeči. Zajištění konzultace či pomoci při zpracování individuálních vzdělávacích …
222 518 280

Česká oftalmologická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti oftalmologie. Pořádáme kongresy a vzdělávací semináře. Usilujeme o zvyšování odbornosti svých členů. Pořádáme tuzemské i zahraniční akce, garantované i …
734 490 536

ČIPA, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka vzdělávání lékařů i laiků v oborech průduškové astma a alergie. Vydáváme odborné tiskové materiály, organizujeme semináře a mediální kampaně. Jsme organizátorem řady odborných setkání a dalších aktivit včetně tradiční každoroční květnové konference u příležitosti celosvětového Dne …
224 266 229

Fórum zdravé výživy, z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování odborníků zabývajících se problematikou vlivu výživy na zdraví. Vydáváme …

Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

 – Naplánovat trasu
Sdružení zaměřené na zlepšení péče o vlastní zdraví a aktivního …

Občanské sdružení SMS

 – Naplánovat trasu
Sdružování mladých lidí postižených roztroušenou …
224 966 515

Dětství bez úrazů, o.p.s.

Pomoc pro minimalizaci dětských úrazů. Pořádáme vzdělávací kurzy pro školy a pedagogy. Cílovou skupinou jsou pedagogové I. a II. stupně základních škol, pedagogové středních škol, výchovní poradci, metodici prevence a …

Český klub ohluchlých, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje spoluobčany s postižením sluchu. Poskytujeme poradenskou činnost, docházkové kurzy odezírání pro ohluchlé, pobytovýé kurzy s výukou odezírání pro ohluchlé, rehabilitačního cvičení, předvedení kompenzačních pomůcek a …
251 566 108

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., krajská organizace Praha

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení se zaměřením na přímou práci s mentálně postiženými a organizování akcí, které umožní jejich zviditelnění. Budujeme chráněná bydlení a dílny, zajišťujeme osobní asistenci, získáváme sponzory a pomáháme rodičům s péčí o …
220 807 512

ESET - HELP, z. s.

 – Naplánovat trasu
Rehabilitace a resocializace lidí s dlouhodobým duševním onemocněním (schizofrenií, obsedantně‑kompulzivní poruchou) a lidí trpících závislostmi. Nabídka služeb anonymní psychologické …
774 186 262