Firmy

Nadační fond Slunce pro všechny

 – Naplánovat trasu
Umožňujeme dětem a dospělým se speciálními potřebami vzdělávání, všestranný rozvoj a uplatnění ve …
312 698 188


Pramen

 – Naplánovat trasu
Organizování odpoledních zájmových kroužků, cvičení, víkendových setkání a letních i zimních prázdninových pobytů pro děti se speciálními potřebami. Nabízíme hippoterapii, výtvarný a keramický kroužek, výuku hry na klavír, cvičení pro děti s poruchami jemné i hrubé motoriky, plavání a …
604 240 095

Helianna

 – Naplánovat trasu
Nabídka resocializace drogově …
329 786 149

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Oblastní výbor

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství neslyšícím. Nabízíme tlumočnické služby, sociální poradenství a rehabilitace, sociálně aktivizační služby a půjčujeme kompenzační …
321 723 933

Fokus Praha, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti. Poskytování psychoterapií, terénních sociálních služeb a pomoci při přípravě na …
233 551 241

Občanské sdružení Kaleidoskop

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci pro podporu lidí s poruchou osobnosti a jejich rodin i blízkých. Poskytujeme sociální a terapeutické …
774 437 977

Tichý svět, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Vytváření a rozvoj zdravého a stabilního trhu práce pro neslyšící. Poskytujeme služby v oblasti sociální rehabilitace, odborného sociálního poradenství a tlumočnických služeb. Dále realizujeme vzdělávací programy, mediace, podporujeme vznik pracovišť pro …
607 048 083

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR okresní výbor

 – Naplánovat trasu
Nabízíme léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postiženým civilizačními …
325 532 494

Roska Kutná Hora, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Setkávání členů a zajištění rekondičních …
327 399 284

Sdružení prevence civilizačních nemocí o.s.

Provozujeme poradnu, která je zaměřena na prevenci onemocnění civilizačními …

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - okresní výbor Příbram

 – Naplánovat trasu
Nabízíme odborné rehabilitační a rekondiční programy zdravotně postiženým civilizačními chorobami. Poskytujeme osobní pomoc, doprovod k lékaři, na úřady i dohled. Zajišťujeme kurzy koordinace, trénování paměti a zvýšení počítačové gramotnosti. Pořádáme taneční odpoledne a klubová …
318 637 531

Klub Demka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení, které poskytuje pomoc dětem postiženým dětskou mozkovou obrnou. Nabízíme poradenství a sociálně aktivizační služby pro seniory. Pořádáme pravidelná setkávání členů a přátel …
326 531 943

Základní organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací, Závodní výbor Okresní správy sociálního zabezpečení Nymburk

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními …