Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Občanské sdružení J.A.S

 – Naplánovat trasu
Organizace a podpora osob se zdravotním …
605 884 442

Nadační fond Slunce pro všechny

 – Naplánovat trasu
Umožňujeme dětem a dospělým se speciálními potřebami vzdělávání, všestranný rozvoj a uplatnění ve …
312 698 188

Academy of Health Care Management, s.r.o.

Provozujeme zdravotní akademii. Organizujeme cílené semináře na míru zákazníků, inovační kurzy, v případě potřeby sestavujeme projektové týmy schopné reagovat na potřeby našich zákazníků při tvorbě strategií, zvyšování efektivity, plánování restrukturalizace nebo při řešení jiných dílčích …

Stáj Rozárka, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozování hiporehabilitace. Hiporehabilitace je provozována 4x týdně, na základě doporučení odborného lékaře a vždy je přítomen fyzioterapeut, který dohlíží na pacienty. Organizujeme také aktivity, které slouží ke zviditelnění a propagaci naší …
724 316 145

AVALONE

 – Naplánovat trasu
Nabízíme terapii pro dětské domovy, domovy pro seniory, nemocnice i hospice. Provádíme psychoterapie včetně muzikoterapie, taneční a pohybové terapie a zootoerapie. Poskytujeme poradenství i pomoc při realizaci propagace sociálních …
605 331 897

Společnost pro radiobiologii a krizové plánování

 – Naplánovat trasu
Podporujeme rozvoj výzkumu v oblasti radiobiologie a krizového managementu. Pořádáme odborné workshopy a konference či zahraniční akce. Zaměřujeme se na výzkumnou a edukační …
224 359 902

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. Základní organizace Zruč nad Sázavou

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními …

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Oblastní výbor

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství neslyšícím. Nabízíme tlumočnické služby, sociální poradenství a rehabilitace, sociálně aktivizační služby a půjčujeme kompenzační …
321 723 933


Tichý svět, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Vytváření a rozvoj zdravého a stabilního trhu práce pro neslyšící. Poskytujeme služby v oblasti sociální rehabilitace, odborného sociálního poradenství a tlumočnických služeb. Dále realizujeme vzdělávací programy, mediace, podporujeme vznik pracovišť pro …
607 048 083

Spolek PRAKTICKÁ PRVNÍ POMOC MĚLNÍK při SSZŠ Mělník, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zdravotníky, učitele a studenty zdravotnických oborů k provádění osvětové činnosti v oblasti poskytování správné první pomoci, prevence rizikového chování a sociálně patologických jevů mezi …
720 101 270

Klub Demka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení, které poskytuje pomoc dětem postiženým dětskou mozkovou obrnou. Nabízíme poradenství a sociálně aktivizační služby pro seniory. Pořádáme pravidelná setkávání členů a přátel …
326 531 943

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem klinického zázemí v podobě sítě urgentních příjmů ve zdravotnických zařízeních všech úrovní. Hlavní oblastí našeho zájmu je poskytování přednemocniční a časné nemocniční neodkladné péče. Jedná se o otázky týkající se fungování záchranné služby a centrálních příjmů …
312 256 601

Bucephalos, o.s.

 – Naplánovat trasu
Snažíme se o integraci zdravotně postižených bez rozdílu věku i diagnózy mezi běžnou populaci pomocí …
777 635 430