Firmy

Tichý svět, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Vytváření a rozvoj zdravého a stabilního trhu práce pro neslyšící. Poskytujeme služby v oblasti sociální rehabilitace, odborného sociálního poradenství a tlumočnických služeb. Dále realizujeme vzdělávací programy, mediace, podporujeme vznik pracovišť pro …
(1)
607 047 623

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR základní organizace Ústí nad Labem

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou a obhajobou potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR. Mezi naše cíle patří odstraňování informačních, komunikačních a integračních bariér. Naše služby jsou vhodné pro všechny věkové kategorie a členy i nečleny …
603 700 994

Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací

 – Naplánovat trasu
Podporujeme rozvoj výzkumu v oblasti zdravotnické informatiky a vědeckých informací. Pořádáme informační i vzdělávací semináře. Poskytujeme aktuální a relevantní informace z oborů medicínská a zdravotnická …
477 117 900

SAV - Středisko Adiktologického Výzkumu o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz střediska adiktologického výzkumu. Výzkum a vývoj nových metod v oblasti adiktologie a …
720 456 645

Světlo Kadaň z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní a terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služeb je snižování sociálních či zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s …
474 652 030

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou a obhajobou potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR. Nabízíme tlumočnické služby pro sluchově postižené, kurzy znakového jazyka pro veřejnost, poradenské centrum pro sluchově postižené, sociálněprávní poradenství, pomoc při jednání na úřadech, pronájem …
728 261 512

Centrum sociálních služeb Děčín

 – Naplánovat trasu
Provozujeme kontaktní centrum pro drogově závislé a poradnu pro rodiče. Věnujeme se lidem, kteří jsou závislí nebo mají problém s drogami, alkoholem, Internetem, počítačovými hrami nebo automaty. Zaměřujeme se na osvojování si sociálních a psychických …
736 758 931

Krajská zdravotní, a.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na provozování dobrovolnické kanceláře pomáhající nemocným …
731 535 695

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR ZO Děčín

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je ochrana a obhajoba práv, potřeb a zájmů sluchově postižených občanů v ČR. Zajišťujeme tlumočnické služby, sociální poradenství, rehabilitace a aktivizační služby. Půjčujeme kompenzační pomůcky a …
724 289 212

Záchranáři Česká Kamenice, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provádíme výuku předlékařské první pomoci a ochrany člověka při mimořádných událostech, zdravotnické zajišťování sportovních a kulturních akcí, ukázkové akce pro veřejnost a asistenci při evakuaci. Nabízíme pomoc při mimořádných …
777 244 683

Občanské sdružení - Zrnko štěstí

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme onkologické pacienty, rodinné příslušníky a …
608 279 025

Asistenční záchranná jednotka Medical Corps

 – Naplánovat trasu
Nabídka přednášek a školení na téma první pomoc, zajištění zdravotnických dozorů při sportovních, kulturních a společenských …
721 571 991

VALDEK, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme hiporehabilitační centrum a poskytujeme sociální zdravotní služby. Nalezneme zde prvky fyzioterapie, která využívá třídimenzionálního pohybu koňského hřbetu. Možnost dalšího vzdělávání v oblasti přírodovědy, ekologie a občanské výuky. Nabízíme získání nových poznatků a …
724 368 159