Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Občanské sdružení - Zrnko štěstí

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme onkologické pacienty, rodinné příslušníky a …
608 279 025

Roska Teplice, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních …
417 532 265

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, občanské sdružení, okresní výbor Louny

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami. Naším cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory. Specializujeme se na prevenci civilizačního onemocnění jako je osteoporóza, epilepsie nebo roztroušená …

Centrum sociálních služeb Děčín

 – Naplánovat trasu
Provozujeme kontaktní centrum pro drogově závislé a poradnu pro rodiče. Věnujeme se lidem, kteří jsou závislí nebo mají problém s drogami, alkoholem, Internetem, počítačovými hrami nebo automaty. Zaměřujeme se na osvojování si sociálních a psychických …
736 758 931

SAV - Středisko Adiktologického Výzkumu o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz střediska adiktologického výzkumu. Výzkum a vývoj nových metod v oblasti adiktologie a …
720 456 645


Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR ZO Děčín

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je ochrana a obhajoba práv, potřeb a zájmů sluchově postižených občanů v ČR. Zajišťujeme tlumočnické služby, sociální poradenství, rehabilitace a aktivizační služby. Půjčujeme kompenzační pomůcky a …
737 760 218

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci zdravotně …
775 204 056

Self Help Ústí nad Labem

 – Naplánovat trasu
Sdružení pomáhá lidem s duševní …
472 745 159

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice - Teplice

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství neslyšícím, tlumočnické služby, sociální služby a rehabilitace, sociálně aktivizační služby a nabízíme zapůjčení kompenzačních …
774 539 830

Společnost pro nemocniční hygienu

 – Naplánovat trasu
Provozování profesního sdružení nemocničních hygieniků a epidemiologů se zaměřením na problematiku nemocniční …
549 495 810

Krajská zdravotní, a.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na provozování dobrovolnické kanceláře pomáhající nemocným …
731 535 695

Záchranáři Česká Kamenice, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provádíme výuku předlékařské první pomoci a ochrany člověka při mimořádných událostech, zdravotnické zajišťování sportovních a kulturních akcí, ukázkové akce pro veřejnost a asistenci při evakuaci. Nabízíme pomoc při mimořádných …
777 244 683

Kapka 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel

 – Naplánovat trasu
Sdružení řeší problematiku onkologicky nemocných, jejich resocializaci, poskytuje psychickou podporu a pomoc v sociálně tíživé …
474 621 010