Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Klub stomiků Zlín

 – Naplánovat trasu
Klub sdružuje občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Nabízíme rady a informace o problémech života se stomií, včetně informací o dostupných pomůckách. Dále zajišťujeme přednášky odborníků a prezentace firem, rekondiční pobyty a společenské …
777 256 335

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - základní organizace Kardi Zlín

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními …

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. Okresní organizace Zlín

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami. Organizuje rekondiční a rekondičně rehabilitační …

Sanity o.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme občanské sdružení příbuzných, přátel a příznivců pomoci duševně nemocným se specializací na schizofrenii. Naším cílem je seznámit širokou veřejnost s duševně nemocnými a duševními nemocemi a změnit převážně negativní náhled na tyto nemoci a lidi jimi …
606 705 998

Auxilium, o.p.s.

Poskytujeme sociální poradenství pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi. Zajišťujeme osobní asistenci pro děti a osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služby, klubové a rehabilitační aktivity. Nabízíme půjčovnu kompenzačních, rehabilitačních a stimulačních pomůcek a …

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Růžďka

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami. Naším cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory. Specializujeme se na prevenci civilizačního …

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Zubří

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními …

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Onko Zlín

 – Naplánovat trasu
Sdružuje osoby postižené onkologickým onemocněním. Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními …
577 226 676

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Základní organizace v Uherském Hradišti

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství …
572 540 467

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Valašské Meziříčí

 – Naplánovat trasu
Nabízíme léčebnou a sociální rehabilitaci zdravotně postiženým civilizačními …

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,o.s. okresní výbor Uherské Hradiště

 – Naplánovat trasu
Nabízíme léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami. Zajišťujeme osvětovou a poradenskou činnost zaměřenou na léčebnou, rehabilitační, životosprávnou a rekondiční …
604 654 874

Roska Vsetín, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních …
733 328 180

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích …
775 438 137

Impuls Sdružení pro léčebnou a sociální rehabilitaci Vsetín

 – Naplánovat trasu
Provoz občanského sdružení pro léčebnou a sociální …
721 980 722