Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Český klub nedoslýchavých Help

 – Naplánovat trasu
Hájíme zájmy sluchově postižených - nedoslýchavých, usilujeme o větší informovanost veřejnosti o problémech sluchově postižených a poskytujeme svým členům komplexní služby, které pomáhají při překonávání každodenních bariér v jejich životě. Nabízíme odborné sociální poradenství a aktivizační …
737 042 121

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní organizace Halenkov

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními …
736 268 075

Auxilium, o.p.s.

Poskytujeme sociální poradenství pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi. Zajišťujeme osobní asistenci pro děti a osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služby, klubové a rehabilitační aktivity. Nabízíme půjčovnu kompenzačních, rehabilitačních a stimulačních pomůcek a …

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Základní organizace v Uherském Hradišti

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství …
572 540 467

Roska Vsetín, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních …
733 328 180

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích …
573 335 340

Sanity o.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme občanské sdružení příbuzných, přátel a příznivců pomoci duševně nemocným se specializací na schizofrenii. Naším cílem je seznámit širokou veřejnost s duševně nemocnými a duševními nemocemi a změnit převážně negativní náhled na tyto nemoci a lidi jimi …
606 705 998

Rescue team Hostýnské vrchy

 – Naplánovat trasu
Základním posláním rescue teamu je poskytovat záchranu, pomoc a odvrátit nebezpečí lidem nacházejícím se v mimořádných situacích v přírodním prostředí regionu Hostýnských vrchů, vytvářet příznivé podmínky k prevenci a předcházení vzniku úrazů při pobytu v přírodním …
724 080 055

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Valašské Meziříčí

 – Naplánovat trasu
Nabízíme léčebnou a sociální rehabilitaci zdravotně postiženým civilizačními …

Svaz diabetiků ČR, územní organizace Rožnov pod Radhoštěm

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace lidem, kteří trpí diabetem. Zaměřujeme se na plavání a cvičení, rehabilitační cvičení, rekondiční a edukační pobyty, společenské večery, sportovní soutěže, zdravotní a turistické …
571 115 460

Roska Kroměříž, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních …
603 378 233

Agarta

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci drogově závislým. Provozujeme zařízení určené pro včasnou intervenci, poradenství, zdravotní a sociální pomoc osobám a sociálním skupinám užívajícím drogy nebo jejich …
571 436 900

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje

 – Naplánovat trasu
Zajišťování pomoci zdravotně postiženým. Pořádání sportovních …
571 819 202

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. Okresní organizace Zlín

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami. Organizuje rekondiční a rekondičně rehabilitační …