Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Společnost sportovní traumatologie a artroskopie

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním lékařů a zdravotníků. Podporujeme rozvoj výzkumu v oblasti artroskopie a sportovní traumatologie. Zaměřujeme se na výuku pre- i postgraduální, podporujeme další vzdělávání domácích i zahraničních …
224 432 801

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - okresní výbor Prostějov

 – Naplánovat trasu
Nabízíme léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postiženým civilizačními chorobami. Naším cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory. Specializujeme se na prevenci civilizačního onemocnění jako je osteoporóza, epilepsie nebo roztroušená …
739 513 405

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Mladá Boleslav

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme rekondiční pobyty pro kardiaky a diabetiky. Přispíváme na vstupné při návštěvě divadelních představení. Spolupracujeme s Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje v Mladé Boleslavi při zajišťování počítačové gramotnosti …
739 431 111

Kooperativní lymfová skupina, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování lékařů a dalších pracovníků zabývajících se diagnostikou, léčbou a výzkumem v oblasti maligních …
224 963 118

Česká radiologická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti radiologie. Pořádáme odborné vzdělávací kurzy či radiologické kongresy a schůze. Vydáváme odborný časopis. Usilujeme o zvyšování vzdělávání svých …
377 103 456

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti klinické neurofyziologie. Organizujeme sjezdy, workshopy, soutěže a další akce. Vyhlašujeme také granty, například na podporu mladých …
495 816 332

Spolek neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Plzeň

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství neslyšícím. Zajišťujeme a pořádáme kulturní, společenské a sportovní …
377 237 527

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Poradenské centrum České Budějovice

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou a obhajobou potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR. Nabízíme tlumočnické služby pro sluchově postižené, kurzy znakového jazyka pro veřejnost, poradenské centrum pro sluchově postižené, sociálněprávní poradenství, pomoc při jednání na úřadech, pronájem …
386 356 184

Česká hematologická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti hematologie. Pořádáme odborné konference, workshopy a …
221 977 290

Senologická společnost

 – Naplánovat trasu
Sdružení lékařů zabývajících se problematikou nemocí mléčné …
272 653 884

Timšel o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení podporující rehabilitační programy poskytované zrakově postiženým, rozvíjíme tuto péči na individuální a systémové úrovní a při prosazování nových metod v této oblasti. Snažíme se klienty naučit pozitivnímu …
220 563 111

Česká podiatrická společnost z.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj péče o nohy. Sdružování odborníků v pedikérské …
602 182 323


Regionální asociace poskytovatelů sociálních služeb Praha

 – Naplánovat trasu
Sdružování fyzických a právnických osob působících v oblasti sociální …
222 322 243