Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ČIPA, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka vzdělávání lékařů i laiků v oborech průduškové astma a alergie. Vydáváme odborné tiskové materiály, organizujeme semináře a mediální kampaně. Jsme organizátorem řady odborných setkání a dalších aktivit včetně tradiční každoroční květnové konference u příležitosti celosvětového Dne …
224 266 229

Společnost patologické a klinické fyziologie

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti patologické a klinické fyziologie. Sdružujeme pracovníky ústavů patologické fyziologie lékařských fakult, fyziology či praktické lékaře. Zajišťujeme výměnu odborných názorů mezi členy, společnostmi i odbornou …
224 965 928

Archa Community, o.s.

 – Naplánovat trasu
Organizujeme volnočasové aktivity založené na křesťanských zásadách pro postižené děti a …
724 368 123

Na dlani, o.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora vzdělávání žáků s mentálním postižením i autismem. Zabýváme se vyhledáváním a zpracováním grantů či oslovováním sponzorů a spoluprácí s nimi. Poskytujeme sociální výpomoc či volnočasové i vzdělávací aktivity. Pořizujeme učební pomůcky. Pořádáme veřejné a školní …

Česká psychoterapeutická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti psychoterapie. Zajišťujeme zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti psychoterapie. Podílíme se na řešení otázek týkajících se řízení, organizace i realizace diagnosticko-terapeutických …
222 324 027

SPMP ČR pobočný spolek Brno

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby v oblasti pomoci osobám mentálně postiženým a jejich rodinám. Pořádáme letní tábory, rehabilitační pobyty, klubová setkání a hraní kuželek. Zajišťujeme odborné sociální poradenství v nepříznivých životních situacích. Nabízíme asistenci při jednání na …
545 581 458

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. okresní výbor Ústí nad Orlicí

 – Naplánovat trasu
Nabízíme léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními …

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Šumperský spolek neslyšících, p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství …
583 431 951

RAFAEL INSTITUT, z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení psychoterapeutů a pracovníků pomáhajících profesí, které spojuje odborný zájem o léčbu a prevenci psychického …

Hnutí na ochranu práv duševně nemocných

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci pacientům obhajobou jejich základních lidských práv a nabídka výpomoci při řešení jejich sociálních …
565 332 360

Nadační fond Slunce pro všechny

 – Naplánovat trasu
Umožňujeme dětem a dospělým se speciálními potřebami vzdělávání, všestranný rozvoj a uplatnění ve …
312 698 188

Svaz diabetiků ČR, územní organizace Rožnov pod Radhoštěm

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace lidem, kteří trpí diabetem. Zaměřujeme se na plavání a cvičení, rehabilitační cvičení, rekondiční a edukační pobyty, společenské večery, sportovní soutěže, zdravotní a turistické …
571 115 460

Gynekologové a chirurgové Slovácka, o.s.

 – Naplánovat trasu
Naše sdružení vzniklo za účelem sjednotit lékaře v postupu při uzavírání nových smluv a všech souvisejících dohod. Především proto, aby bylo dosaženo co nejlepší úrovně v poskytované péče a z druhé strany aby tato péče byla uhrazena ze strany …

Nadace Archa Chantal

 – Naplánovat trasu
Nabízíme zlepšování prostředí v dětských nemocnicích a léčebnách s cílem dosažení rychlého léčebného výsledku. Zajištění rozvoje vzájemné spolupráce zdravotníků, dětí, rodičů a veřejnosti. Rozšiřování vybavení dětských zdravotnických zařízení nábytkem, knihami, hračkami a spotřební …
775 312 704