Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Spolek Vltavan v Purkarci

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je podporovat a organizovat kulturní a národní život lidí, kteří mají vztah k řece Vltavě. Snažíme se o podporu historie, tradicí i současnosti. Zastupujeme a chráníme názory sdružených subjektů. Poskytujeme jim pomoc a …
385 522 875

Sdružení měst a obcí okresu Tábor

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci sdružující města a …

OPUS DEXTRA, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme poradenství v oblastech zaměstnání, podnikání, finanční gramotnosti a osobního rozvoje. Zabýváme se řešením dluhů, podnikáním na internetu, finanční gramotností a osobním …
723 255 722

Centrum kultury a vzdělávání Blatná

 – Naplánovat trasu
Provozujeme městské kulturní centrum. Zabýváme se pořádáním kulturních a společenských akcí. Pořádáme výstavu po blatenské historii, výstavu fotografií, literární a kulturní zájezdy, koncerty, soutěže a další …
383 311 251

Konfederace politických vězňů České republiky

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací o obětech komunistického režimu v Československu. Sdružování osob, které byly nuceny z prokazatelně politických důvodů opustit Československo a požádat o politický azyl v jiné zemi. Dále také osoby, které se zapojily v cizině proti komunistickému režimu. Pořádání …
387 318 761

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích …
775 085 124

Barevný děti

 – Naplánovat trasu
Nabízíme kulturně sociální projekty, pořádáme kulturní akce a zabýváme se integrací …
602 409 311


Fokus Tábor

 – Naplánovat trasu
Sdružení pomáhá duševně nemocným spoluobčanům uplatnit se ve společnosti a plnohodnotně …
603 476 115

Tudy o.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se pořádáním společenských či kulturních aktivit pro děti, mládež i dospělé. Organizujeme exkurze a …
721 712 547

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenské centrum Tábor, p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozování poradenského centra s cílem ochrany a pomoci zdravotně postiženým lidem. Zaměřujeme se na nedoslýchavé, neslyšící a jejich rodinné příslušníky. Poradenství a zprostředkování kontaktů na firmy zajišťující kompenzační pomůcky odstraňující bariéry pro sluchově …
381 231 122

Budějovicko - Sever

 – Naplánovat trasu
Koordinace práce obcí v oblasti cestovního ruchu, dopravy, přeshraniční spolupráce, regionálního rozvoje i sociální …
387 225 093

Hamerský potok z. s.

 – Naplánovat trasu
Přispívání ke zvýšení zájmu lidí o přírodu v našem …
606 325 944

Český svaz bojovníků za svobodu, o.s.

 – Naplánovat trasu
Politická, nestranická a nezávislá organizace sdružuje účastníky národního odboje za osvobození ve druhé světové válce. Sdružujeme také rodinné příslušníky a pozůstalé počínaje 15. rokem. Našimi členy se mohou stát i ostatní občané, bez rozdílu jejich politické příslušnosti a náboženského …
386 355 708