Firmy

ŽAS ženský amatérský spolek

 – Naplánovat trasu
Provozujeme ženské amatérské divadlo. Vystupujeme nejen doma, ale i po celé republice. Zúčastňujeme se divadelních festivalů a přehlídek. Díky naší režisérce se řadíme k autorským …
776 230 590

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích …
775 085 124

Prácheňáček, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz dětského folklorního …

Farmářské centrum VLTAVA, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zaměřené na odborné poradenství v oblasti zemědělství a na organizaci farmářských trhů. Vedeme také vzdělávací semináře na zemědělská témata a řemeslné semináře zaměřená na lidová řemesla či zpracování zemědělských …
380 421 377

Generace Jižní Čechy

 – Naplánovat trasu
Vytváříme komunikační prostor mezi mladou generací a lidmi ovlivňujícími veřejné …
605 936 001

Táborská hasičská liga v požárním útoku

 – Naplánovat trasu
Propagace a podpora sborů dobrovolných hasičů pořádajících hasičskou ligu. Propagace závodů v požárním …
774 810 707

Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby pro rodiny či kulturně vzdělávací a sociální aktivity v oblasti rodičovství, pedagogiky, psychologie, umění, jazyků a zdraví. Zaměřujeme se na výchovu dětí, ošetřovné dítěte nebo nemocného člena rodiny a těhotenský tělocvik. Pořádáme setkání nad nadčasovou a duchovní …
724 545 581

Český svaz bojovníků za svobodu, o.s.

 – Naplánovat trasu
Politická, nestranická a nezávislá organizace sdružuje účastníky národního odboje za osvobození ve druhé světové válce. Sdružujeme také rodinné příslušníky a pozůstalé počínaje 15. rokem. Našimi členy se mohou stát i ostatní občané, bez rozdílu jejich politické příslušnosti a náboženského …
386 355 708

REGIO PROGRES společnost pro regionální rozvoj a osvětu

 – Naplánovat trasu
Podporujeme rozvoj regionu a usilujeme o rozvoj volnočasových aktivit, zlepšování životních podmínek a příležitostí jeho obyvatel. Zaměřujeme se také na propagaci sportovně rekreačního, přírodního a kulturního potenciálu regionu. Naším cílem je také zlepšování příznivého stavu životního …

Sportovní klub PEJSKAŘI o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme kynologické sdružení zabývající se výcvikem psů. Zaměřujeme se na přípravu psů na zkoušky a na výstavy. Pomáháme s řešením problémů a poskytujeme odborné poradenství. Pořádáme a účastníme se různých kynologických akcí. Organizujeme různá setkání chovatelů …
603 788 090

Folklorní soubor Písečan, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Provoz folklórního …
724 768 652

Fokus Tábor

 – Naplánovat trasu
Sdružení pomáhá duševně nemocným spoluobčanům uplatnit se ve společnosti a plnohodnotně …
603 476 115

Paventia o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka odborných služeb a psychologického poradenství v oblasti náhradní rodinné péče. Snaha snížení incidence sociálně patologických jevů ve společnosti, propagace a prosazování principů občanské …
(1)
777 104 136

Slavonická renesanční společnost, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Pořádáme a podporujeme kulturní akce v oblasti hudebního, dramatického a výtvarného umění. Mapujeme historickou kontinuitu Slavonic a …
602 435 451