Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Kruh přátel Pohádkového domu

 – Naplánovat trasu
Podpora regionálních kulturních …
380 713 422

Místní akční skupina Střední Povltaví

 – Naplánovat trasu
Propagace mikroregionu a rozvoj cestovního ruchu. Podpora malého a středního podnikání a zemědělství. Zajišťování finančních …
382 594 218

Sbor Selských jízd Jana Žižky z Trocnova

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je pěstovat sportovní jízdu na koních a podporovat ušlechtilé snahy pro zdárný chov koní, prezentovat se na veřejnosti při státních a společenských akcích ve stejnokroji Selské jízdy a propagovat selské …
603 240 687

Spolek Vltavan v Purkarci

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je podporovat a organizovat kulturní a národní život lidí, kteří mají vztah k řece Vltavě. Snažíme se o podporu historie, tradicí i současnosti. Zastupujeme a chráníme názory sdružených subjektů. Poskytujeme jim pomoc a …
602 121 812

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Třebín

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Dále pořádáme kulturní i společenské akce. Zaměřujeme se na hasičský sport. Disponujeme vlastní …
724 066 672

Svazek obcí Milevska

 – Naplánovat trasu
Hledání optimálního řešení sociálního a ekonomického rozvoje regionu a realizace tohoto řešení. Nabídka podpory školství, zdravotnictví, sociální péče a kultury. Podporujeme rozvoj turistiky a propagujeme cestovní ruch. Pečujeme o krajinu a podporujeme ochranu …
382 524 138

Archaia Jih, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na záchranu, ochranu, dokumentaci a výzkum archeologických a historických památek. Zabýváme se výchovou a vzděláváním v oblastech archeologie a památkové péče. Poskytujeme odborné poradenství v oblasti …
380 727 699

Česko-rakouské pohádkové sdružení, o.s.

 – Naplánovat trasu
Cílem organizace je šíření pohádek z obou stran Šumavy a prostřednictvím nich napomáhat porozumění občanů z českého a německého jazykového …

Mateřské centrum Máj

 – Naplánovat trasu
Nabízíme volnočasové a vzdělávací aktivity pro rodiče s dětmi. Poskytujeme taneční, hudební a výtvarné kroužky pro předškoláky a víkendové akce. Zajišťujeme pomoc klientům s návratem na trh práce. Pořádáme karnevaly, cvičení, besedy, soutěže a …
720 252 816

Sdružení Klášter

 – Naplánovat trasu
Snaha o rozšíření možností školy v oblasti obsahu i formy …
381 213 352

Jihočeský folklorní soubor Kovářovan

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se udržováním lidových písní, tanců a zvyků z oblasti …
731 402 844

Tudy o.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se pořádáním společenských či kulturních aktivit pro děti, mládež i dospělé. Organizujeme exkurze a …
721 712 547

Roska Písek, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů. Poskytujeme masážní služby, reflexní masáže a cvičení na elektrických rehabilitačních …
736 163 396

Slunowrat Tábor

 – Naplánovat trasu
Pořádání kulturních a charitativních …
605 539 728