Firmy

Cimbálová muzika Ponava

 – Naplánovat trasu
Provoz folklorního sdružení zabývajícího se cimbálovou …
549 256 212

Česká lékařská akupunkturická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou výzkumu v oblasti akupunktury. Poskytujeme informace o akupunktuře a akupunkturních přidružených technikách. Pořádáme odborné kurzy akupunktury a vydáváme odbornou …
541 217 726



Slovácký soubor Šafrán Brno

 – Naplánovat trasu
Provoz folklorního souboru. Pořádáme taneční, pěvecká a hudební …
607 676 809

Občanské sdružení DEN - Brno

 – Naplánovat trasu
Duchovní, mravní, kulturní a výchovné působení na občany města. Spolupracujeme s misijními, charitativními, kulturními a sportovními organizacemi. Provozujeme maňáskové divadlo. Snažíme se o zvyšování vzdělávání v oblasti literární, kulturní, umělecké a …
603 885 466

NAŠA DĚDINA

 – Naplánovat trasu
Podporujeme rozvoj kulturního a společenského dění v jihomoravské obci …
607 291 279

Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto

 – Naplánovat trasu
Sdružení příznivců unikátního mezinárodního jazyku esperanto, nejrozšířenějšího z dosud existujících projektů umělého univerzálního dorozumívacího jazykového …

Dobrovolnické centrum Motýlek, o.s.

 – Naplánovat trasu
Vybíráme a připravujeme dobrovolníky pro zrealizování volnočasových aktivit pacientů zdravotnických a sociálních zařízení. Provozujeme půjčovnu knih a her pro …
532 234 504

Vozíčkáři ze zámku o.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce, zájezdy, ozdravné i rekondiční pobyty. Podporujeme možnosti rozvoje osobnosti členů …


Sdružení Ekoton

 – Naplánovat trasu
Údržba a ochrana přírodních zajímavostí a kulturních či historických památek …
518 328 028

Český klub nedoslýchavých Help

 – Naplánovat trasu
Hájíme zájmy sluchově postižených - nedoslýchavých, usilujeme o větší informovanost veřejnosti o problémech sluchově postižených a poskytujeme svým členům komplexní služby, které pomáhají při překonávání každodenních bariér v jejich životě. Nabízíme odborné sociální poradenství a aktivizační …
541 240 381

Asociace center pro rodinu

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme fyzické a právnické osoby v oblasti rodinné, manželské a dětské sociální problematiky, rodinné politiky i života. Prosazujeme a propagujeme všechny pozitivní hodnoty rodiny a vytváříme prorodinné klima ve společnosti. Podporujeme programy pro děti, mládež, rodiny i osamělé …
542 214 865