Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Česká společnost intenzivní medicíny

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním lékařů a sester v oblasti intenzivní medicíny. Pořádáme konference a zajišťujeme další vzdělávání členů. Vydáváme odbornou literaturu. Cílem je vytvořit prostor pro spolupráci a diskusi anesteziologů, chirurgů, internistů, kardiologů, pediatrů, neurologů a …
543 182 553

Brněnští otaku

 – Naplánovat trasu
Pořádání kulturních a vzdělávacích akcí pro příznivce japonské …

PONS 21

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je pomoci lidem různých národností, věku a vyznání, kteří jsou v těžké životní situaci, zdravotně postiženi nebo ohroženi sociálním vyloučením ze …
724 643 102

Perspektiva pro Břeclav, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení s cílem zlepšit život ve …

Tuning Club Břeclav o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování přátel motorismu, tuningu a …
776 689 482

Taneční klub Black and White Hodonín

 – Naplánovat trasu
Provoz tanečního klubu se zaměřením na clogging, country tanec, country show a line-dance. Zaměřujeme se na estetickou výchovu a především na tvorbu tanečních vystoupení dětí a mládeže ve věkových kategoriích 7 - 12, 13 - 17 a mládeže 18 – 26 …
736 434 245

Hudební nadšenci, občanské sdružení

Provoz sdružení zájemců o hudbu. Podpora a rozvoj hudební umělecké vědomosti i dovednosti. Přispívání k hudební a kulturní osvětě a aktivním formám trávení volného času dětí i dospělých. Pořádání hudebních táborů pro děti členů …

Spolek pro přeshraniční spolupráci

 – Naplánovat trasu
Provozujeme kulturní aktivity přeshraničního …
732 615 802

Folklorní sdružení Kyjovska

 – Naplánovat trasu
Nabídka pořadatelských služeb. Zajišťování vystoupení folklórních souborů ze …
518 628 576

OSRP ZŠ Drásov

 – Naplánovat trasu
Provoz dobrovolné, nevládní a neziskové organizace sdružující rodiče, zákonné zástupce dětí a občany, kteří se zajímají o práci a rozvoj školy. Cílem je finanční pomoc při zajišťování mimoškolních akcí organizovaných pro žáky školy, materiální pomoc při zlepšování školního prostředí a …
736 607 855

Konfederace politických vězňů České republiky

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací o obětech komunistického režimu v Československu. Sdružování osob, které byly nuceny z prokazatelně politických důvodů opustit Československo a požádat o politický azyl v jiné zemi. Dále také osoby, které se zapojily v cizině proti komunistickému režimu. Pořádání …
518 344 714


MĚSÍČNÍ HOUPAČKA , o.s.

 – Naplánovat trasu
Zastupujeme zájmy rodičů a dětí a podporujeme individuální rozvoj jejich osobnosti. Pořádáme zájmové kroužky či vzdělávací akce. K dispozici je homeopatická, laktační a astrologická …
734 600 725

Občanské sdružení hájící práva občanů Znojma

Ochrana práv a zájmů občanů na úseku dopravy v centru města, bytové politiky a bezpečnosti občanů …