Firmy

Společnost Hedviky Mukdenové

 – Naplánovat trasu
Podpora činnosti v oblasti česko-německo-židovských vztahů. Pořádání přednášek, seminářů a kolokvií, vydávání knih a …
777 062 176

Chyšský okrašlovací spolek, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu a rozvoj kulturního, historického a přírodního dědictví a péči o …
776 191 131

Klub Za krásné Karlovarsko

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životního prostředí, přírody, krajiny a památek. Pořádáme přednášky, výstavy, vycházky a zabýváme se publikační …
777 625 572

Metodik.cz

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci při zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky ve …
603 759 004

Karlovarská oblast Unie výtvarných umělců

 – Naplánovat trasu
Sdružování profesionálních výtvarníků kraje. Pořádáme národní i mezinárodní výstavy, umělecké workshopy, instalace a performance. Účastníme se mnoha regionálních, celostátních i zahraničních …
602 576 963

Svaz diabetiků ČR územní organizace Karlovy Vary

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství a pomoci diabetikům. Posláním organizace je pomáhat osobám s diabetem na území ČR v jejich plném začlenění do společenského života, realizovat zdravotní, sociální a další aktivizační programy, a podílet se na osvětě …
608 179 090

Občanské sdružení na záchranu kostela svatého Wolfganga na Ostrohu

 – Naplánovat trasu
Snaha o odstranění havarijního stavu kostela, jeho obnovu a následné využívání pro kulturní vyžití občanů či …
603 282 268

Sdružení Čechů z banátských Karpat

 – Naplánovat trasu
Sdružování občanů se zájmem o kulturu. Cílem je shromažďování historického materiálu, jak písemného, tak trojrozměrného charakteru. Pořádání regionálních výstav o životě banátských Čechů. Organizace příležitostných …
604 961 879

Spolek Barbora Jáchymov

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o historii hornictví v jáchymovském …
723 321 493

Svaz důchodců ČR, místní organizace Mariánské Lázně

 – Naplánovat trasu
Organizování společenských, kulturních i sportovních akcí pro …
354 622 768


Klub stomiků Karlovy Vary

 – Naplánovat trasu
Provozujeme klub sdružující občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Nabízíme rady o problémech života se stomií, včetně informací o dostupných pomůckách. Dále zajišťujeme přednášky odborníků a prezentace firem, rekondiční pobyty a společenské …
736 647 210

Toužimský antivětrník, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Naším hlavním cílem je ochrana přírody a krajiny v …
723 246 041

Společnost Fryderyka Chopina, spolek

 – Naplánovat trasu
Propagace hudby Fryderyka Chopina, pořádání festivalů a klavírních soutěží. Vydavatelská činnost. Pořádání …
602 143 273