Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Agentura Pavučinka - Centrum služeb a vzdělávání

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových programů a pobytů. Pořádání vzdělávacích besed pro různé věkové skupiny na téma vztahy a …
773 380 745

Myrha, o.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání společenských akcí a aktivit ve prospěch utváření rodinných vztahů. Nabídka víkendů a akcí pro ženy a muže, pro matku s dcerou a otce se synem, modlitebních víkendů a víkendů pro …
731 604 737

Česká farmaceutická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se shromažďováním, rozvíjením a uplatňováním poznatků farmaceutických věd a jejich aplikací v péči o zdraví. Organizujeme odborné vzdělávací …
495 067 355

Padoláček

 – Naplánovat trasu
Provoz folklorního sdružení. Obsahem i cílem jeho práce je oživování často zapomenutých písní, tanců, dětských her, zvyků i …
491 482 571

EUROREGION GLACENSIS

 – Naplánovat trasu
Podpora a koordinace hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje území Euroregionu Glacensis. Regionální sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis a Sdružení měst Kladské oblasti se snaží o spolupráci, jednotnost a vzájemnou péči a …
494 531 054

Branka, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme svaz cestovního ruchu. Informujeme o aktuálních možnostech ubytování, kulturního vyžití nebo plánovaných kulturních akcích. Zabýváme se zprostředkovávání spolupráce mezi organizacemi, které jsou činné v cestovním ruchu, sportu a kultuře či koordinací činnosti informačních …
491 405 185

Hudební divadlo dětem

 – Naplánovat trasu
Naše činnost je zaměřena především na dětského diváka a posluchače. Zahrnuje v sobě autorskou, hudebně divadelní tvorbu, hudební tvorbu, prezentovanou na vydávaných hudebních nosičích, a výrobu videoklipů pro děti. Připravujeme a realizujeme výchovné a motivační programy pro …
777 744 953

Český svaz bojovníků za svobodu, o.s.

 – Naplánovat trasu
Politická, nestranická a nezávislá organizace sdružuje účastníky národního odboje za osvobození ve druhé světové válce. Sdružujeme také rodinné příslušníky a pozůstalé počínaje 15. rokem. Našimi členy se mohou stát i ostatní občané, bez rozdílu jejich politické příslušnosti a náboženského …
494 534 643

1. krkonošský petánkový klub

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení pro propagaci sportu pétanque. Účastníme se sportovních turnajů, letních a zimních …
603 243 429

Národopisný soubor Krkonošský horal

 – Naplánovat trasu
Provoz folklorního …
481 541 699

Centrum pro rodinu Hradec Králové o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka kurzů přípravy na manželství, manželských setkání, aktivního rodičovství, programů pro rodiny a poradny přirozeného plánování …

Společnost pro myoskeletální medicínu

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti myoskeletální medicíny. Organizujeme vzdělávací a školicí akce či mezinárodní konference. Poskytujeme například kurzy pro lékaře či fyzioterapeuty. Nabízíme časopisy a odbornou …
495 837 280

Rodičovské Centrum Domeček z.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora mateřství, rodičovství a zdravých vztahů v …
739 705 230

kontrapunkt

 – Naplánovat trasu
Pořádáme kulturní …
604 193 540