Firmy

Centrum péče o duševní zdraví

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení s nabídkou pomoci lidem s psychosociálním onemocněním při začleňování do běžného života. Přispíváme ke zkvalitnění jejich života, předcházíme osamělosti a napomáháme k obnově a rozvoji dovedností či schopností. Organizujeme volnočasové …
605 037 814

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti klinické neurofyziologie. Organizujeme sjezdy, workshopy, soutěže a další akce. Vyhlašujeme také granty, například na podporu mladých …
495 816 332

Mikroregion Třebechovicko Svazek obcí

 – Naplánovat trasu
Svazek sdružující obce za účelem společného přispívání k rozvoji …
495 592 053

Svazek obcí Východní Krkonoše

 – Naplánovat trasu
Snaha o společnou prezentaci a zvýšení zájmu o krásy zdejší …
731 183 920

Český klub nedoslýchavých Help

 – Naplánovat trasu
Hájíme zájmy sluchově postižených - nedoslýchavých, usilujeme o větší informovanost veřejnosti o problémech sluchově postižených a poskytujeme svým členům komplexní služby, které pomáhají při překonávání každodenních bariér v jejich životě. Nabízíme odborné sociální poradenství a aktivizační …
495 407 487

Občanské sdružení Cvrček - mateřské centrum

 – Naplánovat trasu
Nabízíme cvičení, hry, semináře, kurzy, cvičení pro těhotné, masáže kojenců a další aktivity pro rodiče s malými …
774 321 111

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TRNOV

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Pořádáme kulturní i společenské …
605 115 669

Trutnovská pouť

 – Naplánovat trasu
Pořádáme charitativní Trutnovskou …
737 372 959

Rodičovské Centrum Domeček z.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora mateřství, rodičovství a zdravých vztahů v …
739 705 230

Padoláček

 – Naplánovat trasu
Provoz folklorního sdružení. Obsahem i cílem jeho práce je oživování často zapomenutých písní, tanců, dětských her, zvyků i …
491 482 571


OSPH Bydžovská Lhotka

 – Naplánovat trasu
Mezi naše služby patří zejména nabídka cvičení prostřednictvím koní, oslů a psů. Dále pořádání jízd na koních a oslech v sedle a ve vozíku. Zajištění celodenních vyjížděk, účasti na pořádaných akcích, víkendových pobytů. Zaměření také na enviromentální výchovu a rekreační …
605 434 718

Valdštejnská lodžie - kulturní imaginárium, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení na ochranu barokního parkového …
608 269 296

Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje v oblasti klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Pořádáme odborné kurzy či pravidelné kongresy. Řádným členem společnosti se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném …
495 832 890