Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Okrašlovací spolek v Potštejně

 – Naplánovat trasu
Cílem spolku je ochrana a rozvoj kulturního, historického a přírodního dědictví …

Divadelní soubor KLICPERA Chlumec nad Cidlinou o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme divadelní …
604 643 438

Společnost P. J. Vejvanovského

 – Naplánovat trasu
Podporování české barokní …

Sbor dobrovolných hasičů Lískovice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sbor dobrovolných hasičů. Zaměřujeme se na plesy, pouťové a posvícenské zábavy, turnaje v nohejbalu, stavby a různé výpomoci obci. Zúčastňujeme se také hasičských soutěží v požárním …
737 175 552

Nejsme líná generace

 – Naplánovat trasu
Provoz neziskové …
602 260 734

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích …
778 702 410

Padoláček

 – Naplánovat trasu
Provoz folklorního sdružení. Obsahem i cílem jeho práce je oživování často zapomenutých písní, tanců, dětských her, zvyků i …
491 482 571

Centrum Dar

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum pro náhradní péči o děti jehož cílem je spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách prostřednictvím setkávání, doprovázení, poradenství a vzdělávání. Nabízíme odborné sociální …
775 780 848

Společnost Retranchement No. XVIII

 – Naplánovat trasu
Sdružení se zajímá o bastionové fortifikace, pevnost Josefov a její …
739 109 698

Česká společnost histo-a cytochemická, z.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje histochemických, imunohistochemických a cytochemických metod pro poznávání složení a funkce jednotlivých tkáňových a buněčných systémů. Sdružujeme pracovníky základního a aplikovaného výzkumu na zainteresovaných pracovištích. Společnost je členem a působí na konferencích …
495 816 294

Sbor dobrovolných hasičů Horní Lánov

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zaměřujeme se i na hasičský sport. Pořádáme kulturní a společenské akce. Disponujeme vlastní …
737 385 362

Jičíňáček

Provoz folklorního sdružení. Sdružujeme děti ve věku 7 - 9 let se zájmem o pohybovou výchovu. Poskytujeme semináře s …

Rychnováci

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení podporuje kulturní a sportovní činnost …
777 316 574

Společné cesty - o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o rozvoj občanské společnosti v oblasti vzdělání, kultury a …
739 439 063