Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Centrum LIRA, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme odborné služby, podporu a pomoc pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Snažíme se umožnit výchovu dítěte v přirozeném prostředí. Poskytujeme veškeré informace rodinám i veřejnosti. Nabízíme poradenství o metodách, pomůckách a postupech nebo kontaktech na …
485 109 564

Tichý svět, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Vytváření a rozvoj zdravého a stabilního trhu práce pro neslyšící. Poskytujeme služby v oblasti sociální rehabilitace, odborného sociálního poradenství a tlumočnických služeb. Dále realizujeme vzdělávací programy, mediace, podporujeme vznik pracovišť pro …
720 991 977

TyfloCentrum Liberec, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké. Poskytujeme sociálně aktivizační, průvodcovské a předčitatelské služby či možnost práce s internetem. Nabízíme základní sociální …
488 577 661

Liberecké romské sdružení, o.s.

 – Naplánovat trasu
Věnujeme se realizaci sociálních, volnočasových, kulturních a vzdělávacích programů. Zajišťujeme spolupráci s firmami zaměstnávajícími nekvalifikované pracovní …
485 107 003Česká unie neslyšících

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních, odborných, tlumočnických a sociálně aktivizačních služeb pro osoby se sluchovým postižením. Půjčování kompenzačních pomůcek. Nabídka kurzů českého znakového …
484 800 075


LAG Podralsko z.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na přípravu projektů pro rozvoj místní skupiny MAS LAG Podralsko. Zabýváme se i aktivní spoluprací mezi jednotlivými členy sdružení. Nabízíme pomoc se zpracováním strategických plánů obcí, měst a mikroregionů i spolupráci se základními a středními školami, práci s dětmi a …
774 400 397

Sdružení Tulipan

 – Naplánovat trasu
Podpora osob se zdravotním postižením. Nabídka vzdělávací a poradenské činnosti včetně možnosti náhradního plnění. Zaměřujeme se na rozšiřování alternativ tvořivého trávení volného času či podmínek pro seberealizaci pro lidi s …
485 354 217

FOKUS Turnov, z.s.

 – Naplánovat trasu
Posláním sdružení je pomáhat občanům s duševním onemocněním a mentálním postižením při jejich začleňování do společnosti. Prostřednictvím poskytovaných služeb se zaměřujeme na obnovu a získání samostatnosti a odpovědnosti k práci s následným uplatněním na trhu práce a schopnosti …
481 321 424

Svaz nedoslýchavých a neslyšících ČR, organizace Jablonec nad Nisou

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou a obhajobou potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR. Nabízíme tlumočnické služby, sociální poradenství a rehabilitaci. Možnost půjčení kompenzačních pomůcek a …
483 366 218

Okresní unie sportu Mladá Boleslav, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz instituce, která organizačně, administrativně a ekonomicky podporuje činnost sdružených spolků, prosazuje a chrání jejich společné zájmy a …
776 145 825

SEMIRAMIS z. ú.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum primární prevence, K-centrum a centrum terénních programů. Jedná se o nízkoprahová zařízení poskytující preventivní, sociální a adiktologické služby uživatelům drog a jejich blízkým osobám. Zajišťujeme vzdělávací aktivity jako jsou semináře nebo besedy o této …
326 303 467