Firmy

Sdružení pro umění a výchovu Talent

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se zaměřením na podporu aktivit v oblasti umění i umělecké výchovy. Zajišťujeme publikační činnost či organizaci uměleckých …
725 034 747

Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Fryštátě

 – Naplánovat trasu
Polský kulturně-osvětový svaz v České …
733 488 599

Za rozvoj Konské

 – Naplánovat trasu
Rozvoj kultury, sportu v obci a historického povědomí obyvatel. Pořádání a organizování kulturních a společenských akcí. Hlavním cílem těchto setkání je navazování lepších sousedských vztahů a porozumění mezi obyvateli této městské …
608 904 476

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích …
776 488 164

Lux in tenebris

 – Naplánovat trasu
Sdružování občanů, kteří vyznávají víru svobodných …

Sbor dobrovolných hasičů Kozlovice

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zaměřujeme se i na hasičský sport. Pořádáme kulturní a společenské akce. Disponujeme vlastní …
558 697 211

Občanské sdružení 4Family

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace zaměřené na děti a …
595 627 151

Máš čas?, o.s.

Pořádání kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí. Podporování aktivit zabývajících se sociální prevencí, sociální péčí i pomocí v hmotné …

Sociální služby města Havířova - Centrum prevence

 – Naplánovat trasu
Vedení ke zdravému způsobu života a k přijímání vlastní zodpovědnosti. Orientace na práci s postoji i chováním dětí či mládeže, podporu zdravých vztahů v třídních kolektivech či prevenci šikany. Nabídka hledání pozitivních alternativ. Zajištění nácviku psychosociálních …
599 505 324

Děti

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je podpora činnosti Základní školy pro sluchově postižené v Ostravě - …

Sdružení sociálních asistentů

 – Naplánovat trasu
Zajištění sociální asistence u sociálně znevýhodněných rodin s …
724 794 102

Spolek česko-slovensko-polského přátelství

 – Naplánovat trasu
Provoz spolku lidí žijícího na pohraničí tří států. Podporujeme neformální neobchodně zaměřené ryze lidské vztahy napříč mezi národnostmi. Pořádáme společenské a sportovní akce a akce pro …
737 964 372

Občanské sdružení - Služovice a Vrbka

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolným, nezávislým sdružením občanů provozující kulturní, organizační, sportovní, turistickou, náboženskou, osvětovou a hospodářskou činnost. Prosazujeme a chráníme zájmy svých členů. Zajišťujeme propagaci kaple Nanebevzetí Panny Marie ve Služovicích. Organizujeme veřejné …
607 603 310

Sbor dobrovolných hasičů Pstruží

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Dále pořádáme kulturní i společenské akce. Dále se zaměřujeme na požární …
736 280 777