Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Vzájemnost - společnost pro obnovu tradičních hodnot o.s.

Jsme dobrovolné sdružení občanů, kteří svépomoci utvářejí projekty pro společnost, snaží se navracet do běžného života tradiční hodnoty v oblasti mezilidských vztahů, vztahů lidí k vlasti, historii a o výchovu k takovýmto vztahům a …

Cimbálová muzika Lipka, o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme vystoupení cimbálové muziky na folklorních akcích, konferencích, rodinných i firemních oslavách, svatbách a …
777 250 790

THeatr ludem

 – Naplánovat trasu
Tvoříme loutkové a alternativní inscenace pro děti, mládež i dospělé. Realizujeme divadelní i arteterapeutické projekty na mezinárodní úrovni. Pořádáme vzdělávací semináře pro pedagogy, kde jsou využívány nástroje jako je hlas, text, loutka nebo pohyb ve vzdělávacích …
732 185 757

Sbor dobrovolných hasičů Radvanice

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Dále pořádáme kulturní i společenské akce. Zaměřujeme se na hasičský sport. Disponujeme vlastní požární …
599 416 150

Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum kultury a vzdělávání. Pořádáme tradiční venkovní akce pro veřejnost - vánoční trhy, velikonoční jarmarky a další. Podílíme se na organizování festivalů. Pronajímáme kulturní …
596 138 821

Spolek VONIČKA Havířov, z.s.

 – Naplánovat trasu
Soubor lidových písní a tanců směřuje k šíření folklóru a k zachování jeho tradic v regionu Těšínského Slezska a Lašska. Pořádání programů jako jsou výchovné koncerty pro žáky základních a středních školách, předtančení na plesech a dalších společenských …
596 811 533

Lux in tenebris

 – Naplánovat trasu
Sdružování občanů, kteří vyznávají víru svobodných …

Folklorní sdružení Ostrava

Nabídka pořadatelských služeb. Zajišťování vystoupení folklórních souborů, cimbálové muziky i …

BART Bohumín z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení sdružující zájemce o výtvarné umění. Podporujeme výtvarnou činnost svých členů a sympatizujících osob v oblasti volného času a vytváříme materiální a prostorové podmínky pro tuto činnost. Vedeme ateliér. Pořádáme výstavy děl našich …
731 044 074

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Stará Ves nad Ondřejnicí

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zaměřujeme se i na hasičský sport. Pořádáme kulturní a společenské akce. Disponujeme vlastní …
607 611 084


ARTOM, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení pro sport, kulturu a …
602 576 656

Matice slezská, místní odbor v Dolní Lomné

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb v oblasti využití volného …
558 358 757